Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Latijnsche boeken in Gothischen druk c. 1510—1518.

Deventer, Delft, Amsterdam, Antwerpen.

.153. Virgilius Maro (P-), Bucolicum carmen per decem Aeglogas distributum. Daventrie impr. per me Theodericum de Borne s. a, 4°. — Met titelhoutsn. 16 bladen, Goth. letter. Op den titel eene houtsnee: de naam I h s met de symbolen der vier evangelisten; ook gebruikt in: Datus, Ar* scrib. epist. 1510, zie Nijhoff Art typ. Dev. Th. de B. V, 20. Gerubriceerd met initialen in -rood. De titelhoutsnee bruin gekleurd. Aanteekeningen in hs.

154. Terentius, Andria. Impr. Dauentrie per me Albertum Pafraet

1512. 4".

28 bladen. Goth. letter. Nijhoff f. prov. 2 no. 1067.

Uitgaaf voor het onderwijs bestemd, geheel met interlignes gedrukt. Het ex.

heeft blijkens tal van hs.-aanteekeningen tusschen de regels en'op den kant

ook voor schoolgebruik gediend. In HetBoek 1914 p. 896 worden van Ha Andria zes uitgaven van A. Pafraet vermeld,

van 1503 tot 1525, en nog verscheidene van andere stukken van Terentius.

155. Murmellius (Joannes) Ruremundensis. Nuclei. Impr. Dauentriae

in off. literatoria Alberti pafraet 1515. 4". — Met houtsn. 28 bladen, Goth. letter. Art Typ. Dev. Alb. P. VII 85, 36. Op den titel een kleine houtsnede (zie de afb.), op de laatste bladz. eene groote mystieke voorstelling.

Revius noemt verscheidene drukken van deze beknopte Latijnsche spraakkunst

tusschen" 1514 en 1520; zie Het Boek 1914 p. 294. Schenking Dr. J. F. M. Sterck.

Titelhoutsnee van: Murmellius, Nuclei, no. 155.

Sluiten