Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156. Copia noui mar. magni. Sixti pape quarti. Etc. [Per me Heynricum

petri Lettersnijder 1508]. 8". 9 bladen, Goth. letter. Fragment, behoorende achter: Defensorium et declaratio

privilegiorum fratrum mendicantum; zie Nijhoff f. prov. 9 no. 1279. Grootendeels reeds met de kleinere letter van Hendrik gedrukt.

157. Dionysius de leuwis alias rikel, Tractatus de conuersione pec-

catoris. Impr. in Mercuriali oppido Amstelredammensi imp. Johannis Pastoris in Leyderdorp. S. a. 8°. — Met houtsn. 56 bladen, Goth. letter. Moes Amst. Boekdr. I p. 24 no. 23; verg. dl. IV p.

378. Nijhoff f. provis. 12 no. 712. Latijnsch boekje, gedr. met de letter van Hendrik den Lettersnijder, door Moes toegeschreven aan Hugo Jansz. v. Woerden, met meer waarschijnlijkheid aan Doen Pietersz. of aan Pieter Jansz. Tyebaut.

158. Wilhelmus hermannus Olandus goudanus, Olandie gelrieque

ballum. Impr. Amsterdammis s. a. 4°. — Met titelhoutsnee.

20 bladen, Goth. letter. Burger, Amst. boekdr. IV p. 379 no. 712. Waarschijnlijk omstr. 1517 gedr. door Pieter Jansz. Tyebaut.

159. Gerson (Joannes) [of Thomas a Kempis], De imitatione Christi.

Antverpie circa portam Camere per me Henr. Eckert de Homberch 1518. kl. 8°. — Met titelhoutsnede. .96 bladen, kleine Goth: letter. Nijhoff f. prov. 10 no. 551.

Latijnsche boeken in Romeinschen en cursieven druk. Amsterdam 1523.

160. Passio Domini nostri Jesu Christi sive Scopus meditationis Chris-

tianae, ex optimis quibusque poetis christianis iisque vetustissimis concinnatus. Amstelredamis Dodo Petrus typographus excudebat 1523. 8°.

80 bladen (9, waaronder het laatste, ontbreken). Rom. letter. Moes, Amst. boekdr. I p. 60 no. 46. Nijhoff, f. provis. 10 no. 565. Art typ. Doen P. II en III.

Het boek bevat eene reeks schoone houtsneden van Jacob Coknehsz, reeds vroeger (1521) door Doen Pietersz. o. d. t. „een scoene stomme passye" uitgegeven; nu met Latijnsche gedichten van een aantal autores, op de keerzijde van den titel genoemd. De verzamelaar Alahdus Amstelbedamus leidt het boekje in met een brief aan Theodoricas Syrenius.

Antwerpen 1511—1540..

161. Agricola (Bodolphus) Phrysius, Nonnulla opuscula. Anuerpiae

TheoJ. Martinus Alostensis impr. 1511. 4°.

78 bladen (het laatste, wit, ontbreekt), Rom. letter. Nijhoff f. prov. 5 no, 259. De titel, in rood en zwart, bevat eene inhoudsopgaaf.

In den druk zijn kleine verschillen met het door Nijhoff beschreven ex.; op

bl. 2 reg. 1 correct gedrukt: Petrus; in het colophon: Theodericus. De beginletters oningevuld. Enkele hds.-aanteekeningen.

Fraaie moderne band met goudstempel: wapen met omschrift ,,J. Gomez de la Cortina et amicorum. Fallitur hora legendo". Ingeplakt ex-libris met hetzelfde wapen „Bibliotheca Cortina" en omschrift:

Egregios cumulare libros praeclara supellex.

Daaronder ex-libris Sterck. Schenking Dr. J. F. M. Sterck.

Sluiten