Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Peter Janszoon

Dierijck Loor, Der liefden oft der minnen regel 1537 37

Dat verduldich lijden .. 138

Leuven.

Johannes de Westfalia 1474—1496

Cicero, Laelius s. de amicitia 1483 15

„ Paradoxa c. 1483 i 16

Gasparinns Pergamensis, [Epistolarum opus] c. 1483 17

Aeneas Silvius (Pius II), Familiares epistolae 1483 18

Boecius, De consolatione philosophiae 1484 ■ . 19

Servatius Zassenus

Hieremias Thriverus, De temporibus morbbrum 1535 202

Rutgerus Rescius et Jo. Sturmius

Joannes Chrysostomus, TTepi TcO iwnrKOTTeïv 1529 , 207

, 'Ofi^ïx 1530 208

Joannes Driedo, De captivitate et redemptione hum. gen. 1534 203

Theophilus, Institutiones (graecc) 1536 ' 209

Alardus Aemstelredamus, De... Encharistiae sacramento 1537 204

Joannes Driedo, De concordia liberi arbitrii et praedest. 1537 205

„ „ , De gratia et libero arbitrio 1537 206

Schoonhoven.

Reguliere kanunniken in den Hem buiten Schoonhoven 1495—1504

Oefeninge van der passien 1497 86

Leven ons liefs Heeren 1499 37

Sermonen op die Evangeliën 1501 88

Devote materiën 1503 89

Johannes Gerson, Een suverlic boec 1504 40

Utreoht.

Nicolaes Ketelaer en Gerard de Leenvpt 1473—1474

Petrus Comestor, Scolastica historia super N. T. 1473 1

Jan Veldener 1478—1481

Fasciculus temporum 1480 24

Jan van Doesborch

Der vrouwen natuere ende complexie 81

Jan Berntsz

Jeronimus Bruynswijck, Dat hantwerek der cirurgien 1535 135

Zierikzee.

Reynier Cornelisz.

Die Accordaten 80

Zwolle.

Peter van Os van Breda sed. 1479

Evangeliën en epistelen 1488 32

Vaderboeck 1490 38

Bernardus, Sermones in duytsche 1495 84

Uitgaven zonder plaats en naam.

Commendatio die men leest voor een broeder 82

Evangelie van den sonnendach \ oor pinxteren ' £3

Spieghel der goeder menschen, 84

Oeffeninghe van der passien 147

Ludolphus Nicolai, Oeffeninghe ende verclaringhe 148

Een spiegel der volcomenheit... door die Carthuyseren tot Coellen.... 149

Gedinkenissen tot alle de XXX poen ten der messen 150

Epistole due... Clementis VII... Karoli V 1527 176

Menno Simons, Dat Fnndament 1539 139

„ „ , Voele goede vnd christelycke leringen 140

„ „ die wunschet alle menschen 141

Ordinantiën, Statuyten ende edict enz. 1540 146

Sluiten