Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

EERSTE AFDEELING. De aarde en hare afbeeldingen.

Bladz.

L Algemeene bepaling 1

II. De gedaante der aarde 1

Iïï. De equator, meridianen, parallellen en polen der aarde. 1 IV. Nadere beschouwing van de gedaante en grootte der

aarde 3

V. Globen en kaarten 8

Landkaarten; Zeekaarten 8

Middelbreedte kaarten 9

Wassende kaarten 10

Het lezen op de zeekaart . . . : 15

De stereografische projectie; de orthografische projectie . 17

De centrale of gnomonische projectie 18

VI. Vraagstukken 18

TWEEDE AFDEELING. Zeilaadje8.

I. Koers en vaart van het schip . . v 19

Herleiden van ware en magnetische koersen tot mis-

wijzende koersen en omgekeerd 20

De log 21

Het gissen buiten boord 23

Het bepalen van den behouden koers en verheid ... 23

De wraak of drift 25

n. De koers- en verheidsrekening 25

a. Bij de koersen Noord of Zuid. 25

b. Bij de koersen Oost of West 26

Schuine koersen 28

Koppelkoersen 35

III. Stroomkaveling 39

IV. Kaartpassen 44

V. Plaatsbepaling door peilingen 46

1°. Door kruispeiling. ' . 46

2°. Door peiling en hoekmeting in het horizontale vlak. 48

3°. Door peiling met verzeiling 49

4°. Door kruispeiling met verzeiling 52

5°. Door peiling en afstand 53

Sluiten