Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud.

Til

Bladz.

XIV. Praecessië en Nutatie 118

XV. Het regelen van den tijd naar de zon •. .122

Ware en Middelbare zonnetijd 122

Burgerlijke en Zeevaartkundige tijd 123

De jaartelling 124

Betrekking tusschen middelbaren zonnedag en sterrendag.. 126 Tijdvereffening .126

XVI. De aberratie van het licht 130

XVII. De maan . . 133

Excentriciteit der maansbaan . 135

De maansbaan ten opzichte van de zon 136

De omloopstijden der maan 137

De schijngestalten of phasen-'van de maan 138

Het aschgrauwe licht. De aswenteling der maan. Libratie. 140 Verschil in maans-meridiaanshoogte bij volle maan des

zomers en in den winter 142

Verduisteringen of eclipsen 143

Over den afstand, de grootte en eenige bizonderheden

van zon en maan 147

VIERDE AFDEELING. Instrumenten.

I. Toestellen om te looden 149

Thomson's dieplood .• 149

II. Patentloggen 158

De „Cherub" patentlog van Walkee 158

De electrische log van Geanville 160

Hl. Spiegelwerktuigen of reflectie-instrumenten . . . . .160

De spiegel-sextant *... 163

De spiegel-octant 167

De nacht-sextant 167

Prismacirkels 169

Onderzoek van spiegelinstrumenten 171

De artificiëele horizon. 175

De gyroscopische horizon Fleueiais 176

Eenige opmerkingen bij het gebruik der reflexie-

instrumenten . 183

IV. Tijdmeters of chronometers 184

De veér met het raderwerk 185

De balans met spiraal en échappement 187

Nadere beschouwing van de balans en spiraal .... 188 Voorzorgen bij. 't vervoer; plaatsing en behandeling der

tijdmeters aan boord 190

Stand en gang van den tijdmeter 191

Regeling van de tijdmeters met inachtneming van den

invloed der temperatuursverandering en van den tijd . 196

Het tijdmeter-journaal 199

Vraagstukken 202

Sluiten