Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud.

Bladz.

VIJFDE AFDEELING. : Het Kompas.

Over Magnetisme

Magnetisch, moment en traagheids moment 204

Magnetische inductie . .

Magneetkracht der aarde. Variatie . . . • • • •- • Inclinatie. Totale, horizontale en verticale intensiteit . JUb Storingen in den magnetischen toestand der aarde ... 20»

Ovër Kompassen

208

De kompasketel ^

De kompasroos 911

Verschillende soorten van kompassen . • • • • • •

Het kompas van Sik William Thomson (Lord Kelvin). 214

De roos van Hechelmann en de roos van Kaisee ... 2^1

Nadere beschouwing van verschillende' kompassoorten . . 12,1

De afwijking van hef Kompas 224

Blijvend (permanent) magnetisme 225

Vluchtig (transiënt). magnetisme

Tijdelijk (remanent) magnetisme

" De hellingsafwijking • ■ • • • •

Compensatie van het kompas door middel van magneten ^

en week ijzer. • • • • • • •

Compensatie door middel van den Deflector van Clausen, jii Bepaling der coëfficiënten van de formule voor de afwijking. 25U Invloed der electrische werktuigen en installaties op de

afwijkingen van het kompas. . . . .

Vraagstukken 2

ZESDE AFDEELING. De Zeevaartkundige Almanak . .< • • • 254

Guldengetal. Epacta. Zondagsletter. 254

Eomeinsche indictie. Juliaansche periode ^

Zonsopgaven 259

Maansdoorgangstijden

Planeetsdoorgangstgden 2e5

Stersopgaven 9fifi

Inrichting verkorte Nautical Almanac ^

Vraagstukken ^

ZEVENDE AFDEELING.

270

I. Hoogteverbeteringen

1°. De schijnbare kimduiking. . . • • •

2°. De refractie of straalbuiging. 3°. Het verschilzicht

in hoogte • • •■ „„„

4°. De ware halve middeUijn

II. Nadere beschouwing der hoogteverbeteringen .... 276

De straalbuiging o. Astronomische refractie 27b

b, Aardsche refractie

Sluiten