Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud. ,

Bladz.

VI. Breedtepunt en hoogtelijn 335

Circum-meridiaansbreedtepunt en hoogtelijn 337

Breedtepunt en hoogtelijn door meridiaanshoogte . . .344 Zons meridiaansbreedte

Maans meridiaansbreedte

Planeets meridiaansbreedte

Sters meridiaansbreedte • *~

Breedtepunt en hoogtelijn door poolstershoogte . . . öou De zeevaartkundige tafelen ter berekening van hoogtepunt, lengtepunt en breedtepunt door E. Peaux . . 353 VII. Invloed van fouten in de gegiste breedte en in de hoogte

op de lengte van het lengtepunt , • • • 354

«. invloed van een foutjn de gegiste breedte .... 354

b. invloed van een fout in de hoogte 35b

VIII. Invloed van fouten in de gegiste lengte en in de hoogte

op de breedte van het breedtepunt 35«

a. invloed van een fout in de gegiste lengte •. •„ . • 357

b. invloed van een fout in de hoogte ... . . • - ao»

IX. Tafel XII van Haverkamp . . . . .359

Verband tusschen A ± B uit Tafel XII en A uit Tafel XVIII óbL

X. Vraagstukken ou*

TIENDE AFDEELING. Plaatsbepaling door twee hoogtewaarnemingen.

Éi Plaatsbepaling door de methode Sum^er ... ■ • -369

II. Plaatsbepaling door de gewijzigde methode öumner . . ó(ó

1° Verbinding van een hoogtelijn door breedtepunt Cl' waarneming) en een hoogtelijn door lengtepunt

(2e waarneming) * » • • •■ •

2e Verbinding van twee hoogtelijnen door breedtepunten. óti 3e' Verbinding van een hoogtelgn door lengtepunt (le waarneming) en een hoogtelijn door breedtepunt (2' waarneming)

III. Plaatsbepaling door de methode Saint-Hilaire . j .380

Plaatsbepaling door snijding van drie hoogtelijnen ... 389

IV. Gunstigste omstandigheden voor de plaatsbepaling door

twee hooetewaarnemingen

394

Vraagstukken . . . . • •

ELFDE AFDEELING.

Bepaling van stand en gang der tijdmeters.

Het bepalen van den stand van den tijdmeter door tijdsbepaling aan wal op plaatsen waarvan de breedte en lengte bekend zijn. 398

Sluiten