Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inhoud.

■q:

jöiaaz.

Het verbeteren van den stand en gang eens tijdmeters in zee, door zonshoogte en peiling 400

Vraagstukken 401

TWAALFDE AFDEELING. Watergetijden.

Het Havengetal , . . . . 407

Het verval . . 408

De vertraging van het getij 408

De getijstroomen . . . ■ 408

" Berekening van den tijd van hoog .water . . . . .411 Berekening der watergetijden voor plaatsen waarvan de

getijconstanten bekend zijn 412

Vraagstukken 423

DERTIENDE AFDEELING. Bestek opmaken.

Het middagsbestek 424

Antwoorden op de Vraagstukken 426

Sluiten