Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

getrokken over plaatsen waar de gemiddelde jaarlijksche temperatuur dezelfde is.

Volgens Supan wordt de verzengde luchtstreek ingesloten door de jaar-isothermen van 20° C. De gematigde luchtstreken liggen tusschen de jaar-isothermen van 20° C. en 0° C. en de koude luchtstreken hebben een gemiddelde temperatuur beneden 0° C.

IV. NADERE BESCHOUWING VAN DE GEDAANTE EN GROOTTE DER AARDE.

Beginnen wij met aan te nemen, dat de aarde volkomen bolvormig is, dan wordt het bepalen der grootte betrekkelijk eenvoudig. Indien men n.1. de lengte van een boog eens grootcirkels kent in graden, minuten, enz. en ook in Meters, dan kan men daaruit de lengte van 1° en dus ook van 360° berekenen. Op dit beginsel berusten de • graadmetingen, waaruit de grootte' der aarde is bepaald.

In Fig. 1 zijn A en B twee plaatsen op den zelfden meridiaan, dus op een zelfden grootcirkel gelegen. Stel nu den gemeten afstand tusschen die twee plaatsen l Meters. Nu is het aantal graden, dat

Fig. r. P

de boog AB bevat, gelijk /_BME—l_AME gelijk aan het verschil in breedte der plaatsen A en B. Men heeft dan:

omtrek meridiaan: l = 360° : breedteverschil

. , .j. 360°

omtrek meridiaan — = ^ X*

breedteverschil

Later zullen wij zien, dat de breedte van eene plaats gemakkelijk gevonden kan worden door observatie van hemellichten.

De afstand l langs den meridiaan wordt niet rechtstreeks gemeten, maar door triangulatie bepaald. Bij de graadmeting op het laatst der achttiende eeuw tusschen Duinkerken en Barcelona, door de sterrenkundigen Méchain en Delambre, mat men rechtstreeks

Sluiten