Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den afstand tusschen Melun en Lieusaint. Dit was de zoogenaamde basis der triangulatie. Door nu de noodige hoeken te meten, kunnen de elementen van de in Fig. 2 voorkomende driehoeken gemakkelijk berekend worden. Onder de hoeken, die gemeten worden, moet voorkomen de hoek, welke ééu der zijden DF of DE met den meridiaan maakt. Meet men bijv. /_FDG, dan kunnen de stukken DG, GH, BK, KI enz. van den meridiaan op eenvoudige wijze berekend worden.

Fig. 2.

D (Duinkerken)

F

Barcelona

De hierboven gegeven voorstelling bevat echter een onjuistheid. Daar nl. de driehoeken bolvormig zijn, zal de kennis van de zijde LM met de beide aangelegen hoeken ter berekening van de andere zijden van &ALM slechts voldoende zijn, wanneer die zijde LM behalve in lengtemaat ook in graden is uitgedrukt, wat niet het geval kan zijn, zoolang men den straal der aarde niet kent. Men kan echter eerst de berekening uitvoeren, door de driehoeken als plat te beschouwen. Men vindt dan een zekere waarde voor den aardstraal. Met deze nog onnauwkeurige waarde van den straal kan men dan het aantal graden van LM en hieruit door de aangegeven berekening met het geheele driehoekennet een nauwkeuriger waarde van' den aardstraal vinden. De bewerking kan des noods met deze meer nauwkeurige waarde als grondslag herhaald worden om ten laatste de grootste nauwkeurigheid te bereiken, die de waarneming toelaat.

Sluiten