Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderling gelijk en gelijk aan 1' van den equator zullen zijn. Door de parallelminuten van de kaart allen even groot te maken, laat men ze, in vergelijking met de parallelminuten op de globe aangroeien en dit des te meer, naar mate zij op hooger breedte liggen. Om die fout in de voorstelling te herstellen, laat men de breedteminuten van de kaart eveneens en in dezelfde verhouding aangroeien. Zeer kleine gedeelten van de kaart, op zich zelf beschouwd, blijven dan gelijkvormig met de juiste voorstelling op de globe, maar zijn op des te grooter schaal geteekend, naarmate zij op hooger. breedte liggen.

Het voorgaande samenvattende, heeft men derhalve: De wassende kaart is een kaart waarin de parallelminuten allen gelijk zijn aan een minuut van den equator, terwijl de breedteminuten aangroeien in dezelfde reden waarin de parallelminuten op aarde afnemen.

Om dit beginsel toe te passen stellen wij in Fig. 6, AB=\' van den equator der globe, AC=CE=.EG=Y van den meridiaan der globe, dus AB = AC=CE=EG=Y van den grootcirkel op de globe.

Verder is ab—Y van den equator der wassende kaart = AB. De meridianen ag en bh zijn evenwijdig, dus ab — cd — ef=gh. Fig. 6.

De parallelminuut cd van de kaart is grooter dan de parallelminuut CD op de globe, dus moet de breedteminuut ac van de kaart in dezelfde verhouding grooter worden dan AC, en hetzelfde toepassende op de volgende minuten, heeft men:

ac: AC=cd: CD Vroeger is bewezen: CD = ABcosAC=l'cosl' ce : CE=ef: EF EF=ABcosAE= Ycos2'

eg:EG=gh:GH GH= ABcos AG = Ycos3'

Sluiten