Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewoonlijk worden de meridianen en parallellen van graad tot graad getrokken.

De graden van de randmeridianen worden onderverdeeld m stukken van 10'. Men mag daartoe echter niet iedere meridiaangraad in 6 gelijke deelen verdeelen, maar men zoekt weer in Tafel IV de \3 50° 10', 50°20', 50°30/ enz. en vermenigvuldigt de opvolgende verschillen met de afmeting van 1' van den equator. Iedere onderverdeeling van 10' wordt vervolgens in 10 gelijke deelen verdeeld.

Voorbeeld. Gevraagd het net te maken van een wassende kaart van 40° tot 45° N.b. en van een willekeurige lengte uitgestrektheid, als een graad van den equator 20 c.M. lang . moet zijn. 20

Een equatorminuut = c.M. = 0,334 c.M.

Men vindt in Tafel IV:

Verschillen. Afmetingen der meridiaangraden.

\R 40° — 2622' 7

^ ' 78',9 van 40°-41° .... 78,9 X 0,334 c.M. = 26,4 c.M.

\72 41° 1=2701'6

' 80',1 „ 41°—42° .... 80,1 X 0,334 „ =26,8 ,

V? 42° = 278177

81',4 „ 42°-43° .... 81,4 X 0,334 „ = 27,2 ,

V? 43° = 2863',1

82',7 „ 43^-44° .... 82,7 X 0,334 „ =27,6 „

V? 44° = 2945',8

. 84',1 „ 44°-45° .... 84,1 X 0,334 , =28,1 „

\5 45° = 3029',9

Men trekt nu de noodige meridianen, als sijaande rechte evenwijdige lijnen op onderlinge afstanden van 20 c.M., en plaatst op de randmeridianen de afmetingen der vergrootende breedtegraden.

Voor de onderverdeeling der randmeridianen gaat men op dezelfde wijze te werk. Bijv.

Verschillen. Afmetingen der onderverdeelingen.

\7i 40° =: 2622' 69

^ ' 13707 van 40°-40°10'... 13,07 X 0,334 c.M. =4,36 cM.

\» 40°10'= 2635776 s Q_

13',10 „ 40°10'—40°20'. 13,10X0,334 » =4,37 „

\g 40°20'=2648',86

De onderverdeelingen van 10' worden vervolgens in 10 gelijke deelen verdeeld. Ten slotte worden de parallellen getrokken.

Wanneer de kaart geteekend moet worden op een papier van bepaalde afmetingen, dan moet de grootte van 1' en van 1° van den . grootcirkel eerst berekend worden. Wanneer bijv. de breedte van het papier zoodanig is dat de afstand van de parallellen van 40 tot 45° 90 c.M. moet worden, dan gaat men als volgt te werk:

45°_\g 40° = 407',2. Deze 407',2 moeten dus een afmeting

Sluiten