Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE AFDEELING.

ZELLAADJES.

I. KOERS EN VAART VAN HET SCHIP.

Spreekt men van den koers, welken een schip voor ligt, dan wordt de miswijzende- of kompaskoers bedoeld.

Miswijzende koers is de hoek, dien de koerslijn maakt met de richting van de kompasnaald aan boord.

Magnetische koers is de hoek, dien de koerslijn maakt met den magnetischen- meridiaan.

Ware koers is de hoek, dien de koerslijn maakt met den waren of astronomischen meridiaan.

Magnetische meridiaan is het verticale vlak, waarin een kompasnaald zich plaatst, alleen door den invloed van het aardmagnetisme.

(1) Variatie is de hoek, gevormd door den magnetischen en den astronomischen meridiaan. Ligt de richting van het magnetisch Noorden bewesten den astronomischen meridiaan, dan noemt men de variatie "West of negatief; valt de richting van het magnetisch Noorden beoosten den astronomischen meridiaan, dan heet de variatie Oost of positief.

De variatie vindt men op de zeekaarten, de variatiekaarten, en in de zeilaanwijzingen.

Deviatie is de hoek, dien de kompasnaald aan boord maakt met den magnetischen meridiaan. "Wijst de Noordpool der naald beoosten den magn. meridiaan, dan is de deviatie Oost of positief, in 't andere geval "West of negatief.

Men vindt de deviatie in de stuurtafel, d. i. een lijst waarop, onder meer, de deviaties bij de verschillende miswijzende koersen zijn opgegeven.

Miswijzing is de algebraïsche som, van variatie en deviatie of wel de hoek, dien de kompasnaald aan boord maakt met den astronomischen meridiaan.

Door de volgende formules kan men de drie bovengenoemde koersen in elkaar uitdrukken:

Ware K. = Misw. K. + misw. Ware K. = Magn. K. + var. Magn. K. = Misw. K. -j-dev.

Bij de toepassing van deze formules rekent men den koers van het Noorden af. Van het Noorden door 't Oosten tot 't Zuiden + 16 streken of + 180┬░. Van het Noorden door 't Westen tot

(1) Bij de Nederlandsche Marine en in boeken over Natuurkunde wordt het woord Declinatie in plaats van Variatie gebezigd.

Sluiten