Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Zuiden — 16 streken of — 180°. Is de kompasroos van het Noorden, door het Oosten, Zuiden en Westen in 360° verdeeld, zooals dikwijls het geval is, dan rekent men bij koersen in graden, van het Noorden, door 't Oosten enz. van 0° tot + 360°.

Herleiden van ware- en magnetische koersen tot miswijzende koersen. Wanneer de standplaats van het schip bepaald is en in de kaart gezet, wordt de koers bepaald met behulp van de kompasrozen, die op de kaart geteekend zijn. Men bepaalt dan naar keuze . den waren- of den magnetischen koers. Aan den roerganger moet echter de miswijzende koers worden opgegeven. Men berekent dien miswiizenden koers uit een der formules: .

Misw. K. s= Ware K. — var. —dev. of Misw: K. = Magn. K. — dev.

Voorbeelden.

1. Gegeven: WareK = NO. i/a 0. = + 41/,, str.

variatie = 1V2 str. W, = —iy2 „ Magn. K. = + 6 „

deviatie =V2 str- 0- = +Va »

Misw. K. = + 5i/2 „ =NOtO. Vs O.

2. Gegeven: Magn. K.= NNW. = — 2 str.

deviatie =a/2 str- W. = — Va »

Misw. K. = -lVg «f- =NtW. V2 W.

Herleiden van miswijzenden koers tot ware- en magnetische koersen-

Met een zeilschip kan het geval zich voordoen, dat er geen koers gestuurd wordt, doch dat men bij den wind zeilt. Op het eind van de wacht weet men dan alleen den behouden miswijzenden koers en de verheid. De ware koers moet dan worden berekend voor 't journaal door de formule:

Ware K. = Misw. K. + var. + dev.

Voorbeeld.

Gegeven: Misw. K. = Z.30° O. = + 150°

variatie = 10° 0. = + 10°

deviatie = 7° W.= - 7°

Ware K. = + 153° = Z.27° O.

Wil men een miswijzenden koers tot magnetischen herleiden, dan heeft men:

Magn. K. = Misw. K. + dev.

Voorbeeld.

Gegeven: Misw. K. = ZZW. 1/2 W. = -13 V, str.

deviatie =3/4 str. Q.c=+ SU »

Magn. K. = —12»/4 str. = ZW. 3/4 Z. Door de vaart van hèt schip verstaat men de verheid of den afgelegden weg in een bepaalde tijdseenheid.

Sluiten