Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dus alleen van breedte. Daar de verheid wordt uitgedrukt in zeemijlen, die wij gelijk stellen aan één minuut van een grootcirkel, is het aantal mijlen verheid gelijk aan het aantal minuten verandering in breedte. Indien afgevaren en veranderde breedten gelijknamig zijn, wordt de bekomen breedte door optelling, in het tegenovergestelde geval door aftrekking verkregen.

Voorbeelden.

1. Van 45° 10' N.b. en 17°40' W.L. is gezeild Zuid 30 mijl. Gevraagd bekomen breedte en lengte.

Afgev. b. = 45°10'N. (veranderde breedte) A b. = 30' Z.

Bekomen b. = 44°40'N. Bekomen L. = 17°40'W.

2. Van .20°15/ Z.b. en 85°13' O.L. is gezeild Zuid 100 mijl. Gevraagd bek. b. en L. £«&5!

Afgev. b. = 20°15'Z. 100'= 1°40'

A b.= 1°40'Z. Bek. b. = 21°55'Z. Bek. L. = 85°13'0.

3. Van 2°35' Z.b. en 25°30' W.L. is gezeild Noord 224 mijl. Gevraagd bek. b. en L.

Afgev. b. = 2°35'Z. 224'= 3°44'

Ab. = 3°44'N. Bek. b. = 1° 9' N. ■ Bek. L. = 25°30' W.

4. Van 62°17J N.b. en 18° W.L. gezeild naar 53°40' N.b. en 18° W.L. Gevraagd koers en verheid.

Afgev. b. = 62°17'N. Bek. b. = 53°40'N.

A b.= 8°37'Z. = 517'Z. Koers en verheid: Zuid 517 mijl.

b. Bij de koersen Oost of West.

Het schip beweegt zich dan langs een parallel en verandert dus niet van breedte. De verheid langs een parallel noemt men afwijking. In de eerste Afdeeling V is bewezen, dat:

1° parallel =1° equator X cos breedte, alzoo »X1° parallel = wXl° equator X cos b.

of afw. = AL. Xcosb (1)

waaruit AL = afw. Xs«cb (2)

Met behulp van de formules (2) en (t) kan men dus de veranderde lengte berekenen, als afwijking en breedte bekend zijn, en de afwijking, als veranderde lengte en breedte bekend zijn. Tot en met 4° b. mag afwijking als veranderde lengte beschouwd worden.

De berekeningen kunnen geschieden met behulp van logarithme.n, door middel van Tafels der natuurlijke cosinussen en secanten, en éindelijk door de Tafels II en III, die naar de formules (2) en (1) voor breedten van hoogstens 72° berekend zijn.

Sluiten