Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeelden.

.1. Van 30°28' N.b. en 21°35' W.L. gezeild Oost 336 mijl. Gevraagd bekomen lengte.

a. Door logarithmen.

AL. = afw. X sec. b. afw. = 336 l. 336 = 2,52634 b. = 30°28' l. sec. = 10,06453

UL.= 2,59087 AL. = 38978 = 6°29',8 O. Afgev. L. = 21°35/ W.

Bek.L. = 15° 5',2 W.

b. Door den natuurlijken secans.

A L. = afw. X sec. b. afw. = 336 b. = 30°28' nat. sec. = 1,16

2016 336 336

A L. = 389',76 = 6°29',8 O. Afgev. L. = 21°35' W.

Bek.L. = 15° 5',2W.

c. Door Tafel II.

Op 30°28' b. is 30' afw. = 35'AL.

300' „' =348' „ 6' = 7'

336' afw. = 390'AL.= 6°30' O.

Afgev. L. = 21°35' W.

Bek.L.=:150 5'W.

2. Van 55°40' Z.b. en 178°30' W.L. gezeild West 92 mijl. Gevraagd bekomen lengte.

A L = afw. X sec- b. afw. = 92' b. = 55°40'nat. sec. = 1,773

3546 15957

AL. = 163',1= 2°43',1W. Afgev. L = 178°30' W.

Bek.L. = 181°13',l W. = 178°46',9 O.

3. Men vraagt den afstand tusschen twee plaatsen, gelegen op 7°49' W.L. en 25°5' W.L., als de breedte dier plaatsen 36°45' bedraagt.

Sluiten