Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de Eerste Afdeeling V blz. 12 geeft voor de vergrootende breedte van een plaats ff, op hooger breedte gelegen dan A:

\B H — 1' equ. {sec \' -\- sec2' -f- enz + secb. A. -4-

■ + sec(b. A. + 1') + sec(b.X + 2') + enz -f sec b. H}'

en voor de vergrootende breedte van A:

~\8 A — V equ. { sec 1' -j- sec2' 4- enz -\- secb. A}.

Na aftrekking heeft men dus voor het verschil der vergrootende breedten van ff en 4:

\5ff— ^BA=\'equ. {sec(b.^+104-sec(b.^+204-enz +secb.ff).

Vergelijkt men deze formule met de hiervoor gevonden uitdrukking (a) voor de A L, dan blijkt, daar 1'Ab. = 1' equator, dat

A-L. = tgK.(ï8—^') (5).

De formules die dus herhaaldelijk bij de koers- en verheidsrekening worden toegepast, zijn: 1e. afw. = v. sin K. 2". Ab. = v.cosK.

„ afw. 3*. tqK.=—— * Ab.

4e. AL. = afw.sec M. b. 5e. AL. = tg.K.(\B—^')

Wanneer de vraag zich nu voordoet naar de bekomen breedte en lengte, als de afgevaren b. en L., benevens koers en verheid bekend zijn, dan kan men het vraagstuk op twee manieren oplossen.

le. door middelbreedte met behulp der formules: A b. = v. cos K. afw. = v. sin K. AL. = afw. sec M. b.

2e. door vergrootende breedte door de formules: A b. = v. cosK. AL.= tgK.(\$-Vi')

De berekening wordt gemakkelijk gemaakt door Tafel I, de zoogenaamde streektafel.

In deze tafel, eigenlijk een gradentafel, staat aan het hoofd en aan den voet van elke bladzijde de koers in volle graden aangegeven en daarnevens de naastovereenkomstige koers, uitgedrukt tot in achtste streken. Gebruikt men de tafel dus als streektafel dan wordt een kleine onjuistheid begaan, die echter met het oog op de nauwkeurigheid die bij het gegiste bestek bereikt kan worden, voor de praktijk geen bezwaar heeft.

Voor verheden tot 900' is de A b. berekend uit de formule A b. = v. cos K. en de afw. uit de formule afw. = v. sin K.

Dezelfde kolom, die voor den koers boven aan de bladzijde A b. bevat, geeft voor den koers onderaan, de afwijking, daar de onderste

Sluiten