Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de streektafel komt de nat. tg van 53/4 str. het dichtst bilde berekende. • J

Voor 53/4 str. geeft 69',3 A b 164' v.

of 149',1 afw 164',6 v.

Afw. > A b., dus wij kiezen de verheid, gevonden met behulp van de. afwijking.

K. en v.: ZWtW. 3/4 W. 164,6 mijl.

b. Door Vergrootende breedte.

Afg.b. = 51°16',5K \§ = 3595',10 Afg. L. = 2°13'O

Bek.b. = 50° 7',2N. W = 3485',69 Bek. L. = l°42/,6 W.

Ab.= 1° 9',3Z. \5-W= 109',41 AL. = 3°55',6 W.

= 69',3 = 235,6

. v AL. 235,6

^K-=^=^=ÏÖ9^=2,15 K. = 5b/4 str.

Daar de koers > 4 str. is moet de verheid voor de afw. worden gezocht.

'afw. = tg K. X A b. = 2,15 V 69',3 as 149' W.

K. = 53/4str. ) tm.,K afw. = 149' |v. = 164',5

K. en v.: ZWtW 3/4 W. 164,5 mijl.

Koppelkoersen. Wanneer men, sedert de afgevaren plaats verlaten werd, verschillende koersen en verheden heeft gezeild, en men verlangt dan de bekomen breedte en lengte te vinden dan berekent men in den regel niet na eiken behouden koers en elke verheid de plaats, waar men is, om die dan weer als afgevaren plaats te beschouwen», maar men koppelt die koersen naar het plat. Hiertoe neemt men de algebraïsche som van al de veranderde breedten voor de verschillende koersen uit de streektafel en eveneens de algebraïsche som der afwijkingen, waarmede men dan, als bij een gewonen schuinen koers de bekomen breedte en lengte berekent

In zee is men gewoon, eiken middag het bestek op te maken. Men rekent dan van de laatste breedte en lengte, door waarnemingen van hemellichamen of door peilingen van bekende landpunten verkregen, d. i. gewoonlijk van' den middag van den vorigendag af

.Na verloop van één etmaal of zes wachten, of wel op elkoogenbhk waarop men de bekomen breedte en lengte wil bepalen berekent men nu, door het koppelen der koersen en verheden die men in het journaal vindt, de breedte en lengte, benevens den generaal gezeilden koers en verheid. Dit noemt men het opmaken van het gegist bestek. De breedte en lengte verkregen door middel van waarnemingen van hemellichamen, noemt men het ware bestek ot vertrouwd bestek.

De koers en de verheid van het ware bestek op den vorigen middag tot het ware bestek op den middag, heet de ware of gebeterde koers en verheid. .

Sluiten