Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het koppelen naar het plat geeft in het algemeen ongunstige uitkomsten, als groote koersveranderingen telkens in denzelfden zin voorkomen. Zoolang het verschil der uiterste koersen vier streken niet overschrijdt kan men, voor de dagelijksche bestekrekening, bij het koppelen naar het plat, tot 65° breedte, aannemen dat de fout in de berekende gegiste standplaats niet meer is dan 5 zeemijlen, bijeen totale verheid van 300 zeemijlen. (Zie „De Zee" van 1914 bl. 804).

Voorbeelden (naar het rond). ï, Van 60°14'N.b. en 16°20',3 O.L. wordt gezeild NtW 16 mijl, ZZW 32 mijl, ZOtO 36 mijl, NO 24 mijl, NWtW 28 mijl en NtW 24 mijl.

Gevraagd: 1°. Bekomen b. en L.

2°. Gen. gez. K. en v.

A b A L.

' Bekomen

Koersen. Str. v. — — breedte. >° O. W.

i i ' i i I

Afg. b. = 60°14' N. 4555',47 NtW 1 16' 15',7 — |60°29',7 ,, 4587',22 31',75 — 6',3 ZZW 2 32' — 29',6 60° 0',1 „ 4527',57 59',65 — 24',7 ZOtO 5 36' — 20' 59°40',1 „ 4487',77 39',80 59',6 NO 4 24' 17',0 — 59°57',r„ 4521',57 33',80 3.3',8 — NWtW 5 28' 15',6 — 60°12',7 „ 4552',84 31',27 — 46',8 NtW 1 24' 23',5 — 60°36',2 „ 4600',44 47',60 ■ _97>

93',4 87',3

1 '87',3 W.

Afg.b. = 60o14'N. V? = 4555',47 AL.= 6',10.

Bek._L=_60^!2N1 \g' = 4600',44 Afg.L. = 16°20',3O. Ab.= 22',2N. -W—TJ3'= 44',97 Bek.L. = 16°26',40.

£L. M n.M K=z3/4str. I v_22'4 <?L=M'=4W = 0'186 Ab. = 22',2 |--22,4

Gen. gez. K. en v.: N^/40. 22,4 mijl. 2. Van 62°30' N.b. en 10°14' W.L. wordt gezeild:

N. 18° W. 20 mijl, Oost 32 mijl, Noord 25 mijl, Oost 28 mijl, N. 15° W. 30 mijl en Oost 18 mijl.

Gevraagd: 1°. Bekomen b. en L.

2°. Gen. gez. K. en v.

Sluiten