Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeeld.

De gegiste standplaats op den middag is 51°16',5 N.b. en 2°13'O.L. De ware standplaats op hetzelfde tijdstip 50°7',2 N.b. en 1°42',6 W.L. Gevraagd de misgissing.

Geg.b. = 51°16',5N. Geg. L. = 2°13' O.

Ware b. = 50° 7',3N. Ware L.= 1°42',6W. Ab.= l°9',3Z. AL. = 3°55',6W.

= 69',3Z. = 235',6W.

M.b. = 50°42'

nat. cos 50°42' = 0,633 afw. = A L. cos M.b.

= 235',6X0,633=149',1

Misgissing: ZWtW3/4W. 164,6 mijl. Het derde geval kan zich als volgt voordoen: Stel dat men wil zeilen van A naar B, Fig. 10, terwijl er een stroom loopt waarvan de richting en de snelheid per uur worden voorgesteld door AD. Als nu de vaart van het schip per uur door DH wordt voorgesteld, wordt er gevraagd welken koers het schip moet sturen en welke verheid het schip moet afleggen om rechtstreeks van A in B te komen.

ji G De oplossing door constructie

is als volgt: ^ Beschrij f uit D met DH (vaart

/\ van het schip in het uur) als

straal een cirkelboog, die AB . in 't punt Hsnijdt, trek AC\JDH .'h.4 /' \ en BCIIAD dan zal, als in de

richting AC gestuurd wordt,.het schip na één uur in iTzijn aangekomen en als volgens de log de verheid AC is afgelegd, zal men de bestemmingsplaats B hebben bereikt.

Vnnr de, berekenina van den bo-

venstroomschen koershoek NAC en de af te leggen verheid AC trekken wij EH//AD, dan is EH = AD en

£ DAH=/_AHE=l_ B. In A AEH is:

AE : EH=sinAHE : sin E AH

EHsinAHE

waaruit sin EAH--

AE

/_ NAC=/_NAH—^EAH geeft den verlangden koers.

Sluiten