Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In AABC is:

AC : AB = sin B : sin C

,x ,„ ABsinB

waaruit AC — ■——

sin C

Het onzekere in richting en kracht van den stroom maakt echter, dat men in de praktijk niet tot de constructie of berekening zijn toevlucht neemt, doch op de gis eenige streken bovenstrooms stuurt, om later bij het gebeterd bestek den koers te kunnen verbeteren, totdat de bestemmingsplaats bereikt is.

Fig. 11.

Voorbeeld. Van A naarFig. 11, is de koers NOtO. 200 mijl afstand. Indien het schip een 9 mijls vaart per uur loopt in een bovenstroomschen koers, wordt gevraagd, welke die koers is, en wat de verheid is, die moet worden afgelegd, om van A in B te komen, als er stroom loopt om de Zuid van 1 1/i mijl per uur.

Van A naar B is de richting NOtO,

de richting van den stroom is Zuid, dus de hoek die de richting van den stroom maakt met AB is gelijk 11 streken. Derhalve is ook:

/_ADE=/_ABC= 11 str. = 123°45' NOtO = N 56°15' O.

In A ADE is:

AE:ED = sin ADE: sin EAD 9 : 172 = sin 123°45': sin EAD 6 : 1 = sin 123°45': sin EAD

sin 123°45'

dn EAD:

6

Z.sml23°45' = 9,91985 l. 6 = 0,77815

af

l.sin iL4D = 9,14170 EAD= 7°58' richting ^B = N56°15/ O.

l_ C= 180°—^ B — /_ EAD

/_ C— 180°— 123°45'— 7°58' = 48°17'

In LABC is:

Bovenstroomsche K. = N. 48°17' 0 = NOV4 O AC: AB — sinB : sin C

AC: 200 = siwl23°45':sm48o17' 200Xs*rcl23o45/ ~~ sw48°17' l. 200= 2,30103 l.sin 123045'= 9,91985 l. cosec 48°17' = 10,12700

l.AC= 2,34788 AC=222',8 Bovenstroomsche K. en v.: N074 O 222,8 mijl.

Sluiten