Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS': BS=sin S' BS: sin S'

SS': a = sin Ap : sin (P—Ap)

u ocy/ a sin A V waaruit SS =——-—±—.

sin (P—Ap)

Verwaarloozen wij Lp, die altijd klein zal zijn, ten opzichte

d i i •• •• cin, o, sin A p

van F, dan krijgen wn SS = ±-.

stn P

De fout in de standplaats van het schip, SS', zal dus het kleinst zijn, als de noemer van de breuk, d. i. sin P, zoo groot mogelijk, dus P = 90o is.

Uit de formule blijkt nog, dat de fout in de standplaats evenredig is aan den afstand a van het schip tot de peilingsplaats. Als men dus de keus heeft, doet men 't beste de meest nabijliggende punten als peilingspunten te kiezen.

Ook door berekening kan de standplaats van het schip gevonden worden. De gepeilde punten vormen toch met de standplaats van het schip een driehoek, dien men kan aannemen plat te zijn, en waarvan ééne zijde, n.1. de afstand der gepeilde punten, en de drie hoeken bekend zijn, waaruit mitsdien de beide andere zijden, of de afstanden van het schip tot de peilingspunten kunnen gevonden worden. Met de omgekeerde peiling van een der punten als koers en den daarbij behoorenden afstand als verheid, berekent men vervolgens de breedte en de lengte van de standplaats, zooals bij de koers- en verheidsrekening is aangegeven.

Voorbeeld.

Gepeild: Boulogne N. 101° O. miswijzend.

Dungeness N. 4° W. Indien de miswijzing 18°,9 W. bedraagt, wordt de standplaats van het schip gevraagd.

Boulogne misw. peil. = -(- 1010 Dungeness misw. peil. = — 4°

misw. = — 18°,9 misw. - 18°,9

„ ware peiling =-f 82°, 1 „ ware peil = — 22°,9

Boulogne b. =s 50o43'54" B". L. = l035'6" O.

Dungeness b. = 50°54/47// N. L. =s 0°58/18// O.

Ab.= 10'53"N. AL.= 36'48"W<

M.b. = 50°49' nat. cos 50°49' = 0,632 toK. = ~=-2^i — 2 14

' * Ab. 10',9 ~ '

afw. = A L. X cos. M.b. afw.=36',8X 0,632 = 23',3 K. = 65° K. = 65° i imil

. = 23',3 j >*z»V

afw.

Alzoo: Strekking van Boulogne naar Dungeness N. 65° W. 25',7 verheid.

In Fig. 13 is B, Boulogne, D, Dungeness, en S de standplaats van het schip.

Sluiten