Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In ABDS is:

BD:BS = sinS: sin BDS.

0 BD sin BDS_ 25',7 sin 42° B sJnS ~~ sin 105°

Fig. 13.

Si

Z.25',7 = 1,40993 l.sin 42°= 9,82551 l. cosec 105° = 10,01506

l.BS= 1,25050 B5=17/,8

P.mng.tak:"82»W. I ib-= 2>Z' *•= 17''6Wb.Boul. = 50°43',9 ST.

M.b. = 50°42',6 nat. sec. = 1,579

b. Schip = 50°41',4 N. A L. = 27',8 W.

L. Boul. = 1°35',1 O.

L. Schip = 1° 7',3 0. De AL. kan natuurlijk ook door middel van Vergr.b. berekend worden.

Door in ABDS, de zijde DS te berekenen, had men ook de standplaats van het schip van uit Dungeness kunnen berekenen.

Wanneer een schip veel vaart loopt, is het zaak om bij peiling van twee of meer bekende landpunten rekening te houden met de omstandigheid dat men die punten niet te gelijker tijd kan peilen, zoodat de standplaats van het schip gedurende de peiling verandert. Men peilt dan eerst die punten welke men het meest in de richting heeft van de koers, of die welke het verst af zijn, m. a. w. die punten welke men het minst snel doorstoomt. Vervolgens peilt men de punten die dichter bij zijn of die men meer dwars heeft. Wenscht men groote nauwkeurigheid, dan kunnen de eerste punten daarna nogmaals gepeild worden en men neemt de gemiddelde waarden der dubbele peilingen.

2°. Door peiling en hoekmeting in het horizontale vlak.

Wanneer twee bekende landpunten A en B, Fig. 14, in het zicht zijn, kan men bijv. het punt A peilen en met een sextant of octant den hoek meten waaronder van uit het schip de punten A en B zich vertoonen. Nadat de miswijzende peiling tot magnetische of ware peiling herleid is, kan de standplaats van den waarnemer op de volgende wijze in de kaart geconstrueerd worden:

Sluiten