Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 21. van den waarnemer ligt, terwijl de beide

andere punten diep het land inliggen,

zoodat de inspringende hoek ABC zeer groot is. Dit is echter geen bezwaar, daar men dan op de lijn AC, Fig. 21, het cirkelsegment kan beschrijven dat de som der gemeten hoeken ASB en BSC bevat. De derde oirkel gaat dan dwars door de beide anderen en men verkrijgt toch een goede plaatsbepaling. Heeft men twee van de drie landpunten in één lijn, dan wordt de zaak zeer eenvoudig. Men behoeft dan slechts één hoek te meten en men verkeert in een soortgelijk geval als op blz. 48 vermeld onder „door

peiling en hoekmeting in het horizontale vlak".

De Snellius met verzeiling kan toegepast worden, wanneer men, langs de kust varende, de hoek meet, waaronder twee bekende landpunten zich vertoonen. Komt nu een derde landpunt in 't zicht nadat een der eerste punten uit zicht is geraakt, dan meet men de hoek tusschen de twee alsdan in 't zicht zijnde punten. Men construeert op de bekende wijze de beide cirkels en verplaatst de eerste cirkel het bedrag van de verzeiling tusschen de oogenblikken van waarneming, door de koers en verheid van uit het middelpunt af te zetten en met het uiteinde der koerslijn als middelpunt, de eerste cirkel nogmaals te beschrijven.

De Snellius kan ook zonder constructie of berekening op eenvoudige wijze geschieden door den plaatspasser (station-pointer). Dit instrument, Fig. 22, bestaat uit een in halve graden verdeelden cirkelrand A, in het midden voorzien van een opening, waardoor

Fig. 22.

met een potlood het middelpunt van den cirkel op de kaart kan worden aangeteekend. Aan dezen cirkelrand zijn drie linialen bevestigd. De middelste is vast, de beide andere zijn draaibaar om het middelpunt van den cirkel. De linkerzijde van de vaste liniaal B snijdt de rand ver deeling in het nulpunt en loopt juist door het middelpunt van den cirkel. Dit laatste is eveneens het geval met de rechterzijde van de liniaal D en met de linkerzijde van de liniaal C. De beweegbare linialen kunnen met klemschroeven worden vastgezet. Zoo noodig kunnen verlengstukken aan

^ ae imiaien worueu uevesugu.

Om het instrument te gebruiken worden de beide hoeken zoo nauw-

Sluiten