Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het berekenen der hoeken A en B is

_! cosxL(a—b) ... T) tg 1L (A-\-B) = —'2; . 'cot i/2 P. J '2V ' ' cos112(0+0)

, , , a sin1/Ja—b) . , D

t9'/M-B) = ^rj^)cot^P

In deze formule is P de /^-P-Bj die uit de bekende lengten van A en B kan worden afgeleid.

De hoeken A en P kunnen beurtelings hoeken van afvaart en van aankomst zijn, al naarmate men van A naar B, of van B naar A vaart.

Voor het berekenen van den afstand AB is, bij reeds berekende hoeken A en B de sinusregel niet aan te bevelen, omdat men twee waarden vindt uit den sinus. De volgende formule is beter.

r , , ^coslL(A + B) tg i/2 Afstand = *a >/, («+&>—ïfjJ^B)

Beschrijven wij uit P een loodrechte boog op AB, dan is V de

vertex en in &APV is:

sinPV=sinAPsinA cot APV= cos AP tg A

cos b. vertex=sin b sin A cot APV= cos btg A

De lengte van den vertex kan dan worden afgeleid uit den

/_APV en de bekende lengte van A.

VoorbeeldMen verlangt te stoomen van Lezard naar het vuurschip van Suriname langs den grootcirkel.

Gevraagd de koersen van afvaart en aankomst, de verheid, benevens breedte en lengte van den vertex.

V.S.Surinameb.= 6° 4'N. a= 83°56' V^ToZ^Z' Lezard b. = 49°57'40"N b= 40° 2'20" L.= 5°12' 6"W.

«4.fc= 123°58'2Ó" P = 49°57/24/

.. , . /.«npn/in;/ 1; Ti nAOKQ'AO"

a—b= 4S"0dw »/s(o— 6)= 21°56'50"

tgy2(A+B)-;osl^{a+byot l2P

■2l sinl/Ja—b) . n t9W-B) = sl^^foVl2P

i/(«_o) = 21c,56/50" l.cos= 9,96733 l.sin= 9,57258

i/2)a_i_6) —61°59'10" l. sec = 10,32819 l cosec = 10,05412

12 i^p = 24°58/42'/ Z.coi = 10,33176 l.cot —10,33176

U9i/ti(A+B) = 10,62728 l.tg>l2(A-B)= 9 95846 V/^+B)^ 76°43'36" i/2(^-P) = 42°15'51" iy;(^._P)= 42°15'51"

A = 118°59/27' P= 34°27'45'

Sluiten