Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A(LezardJ

B(Surinam()

Fig. 26. Eenvoudiger is het, om in de zeekaart

den grootcirkeltrek te teekenen, dezen in een aantal stukken te verdeelen en dan volgens de loxodroom van het eene deelpunt naar het andere te varen. De constructie van den grootcirkel kan aldus geschieden:

Na de lengte en de breedte van den vertex berekend te hebben, zet men dat punt in de kaart. Beschrijft men vervolgens door den vertex en de plaatsen van afvaart en aankomst een cirkelboog, dan zal deze den verlangden grootcirkelboog, hoewel niet met groote nauwkeurigheid,

kunnen voorstellen. De afstand kan dan op de kaart worden gemeten, en men heeft zonder verdere berekeningen slechts te zorgen, dat de boog op de kaart zooveel mogelijk gevolgd wordt.

Wil men den grootcirkel met grootere nauwkeurigheid op de kaart construeeren, dan kan men de breedten berekenen, waarop de meridianen bijv. van 5° tot 5° lengte-verschil,' door den grootcirkel gesneden worden. Trekt men dan door die snijpunten op de kaart een strookende kromme lijn, dan stelt deze lijn den grootcirkeltrek met voldoende nauwkeurigheid voor.

Voorbeeld.

Van een plaats gelegen op 55°59' Z.b. en 67°12' W.L wenscht men te stoomen langs den grootcirkel naar een plaats, gelegen op 47°17' Z.b. en 167°14' O.L. Men vraagt op welke breedten de «Qeridianen van 72°12' W.L., 77°12' W.L., 82°12' W.L. enz. door den grootcirkel gesneden zullen worden, als b. en L. van den vertex 70°25'43" Z. en 125°24'49" W. bedragen.

In Fig. 27 is A de plaats van afvaart, B de plaats van aankomst. De punten c, d, e, enz. zijn de snijpunten van den grootcirkel met de gegeven meridianen.

In de AA VPc, VPd, VPe enz. is:

tg breedte c = cos VPc X tg breedte vertex tg breedte d—cos VPd X tg breedte vertex IgpÉ tg breedte e SS cos VPe X tg breedte vertex. L. vert. = 125°24'49" W.

\j.A. -= 67°12/W. . (

/_VPA= 58°12'49" l_VPc= 53°12'49" l.cos= 9,77731

LVPd= 48°12'49" • • I. cos = 9,82371

/VPe= 43°12'49" l.cos= 9,86261

bTVert. = 70°25'43" l.tg = 10,44914 = 10,44914 =10,44914

l ta b c = 10,22645 , l. tqb.d= 10,27285 Uffb.e=10,31175

' b.c = 59°18'12" b.d=61°55'9" b.e = 63°59'47"

Sluiten