Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij' hebben nu voldoende gegevens om den hoek van afvaart A, den hoek van aankomst B, en de verheid, zijnde AC+ CD 4- BD te vinden, daar ook CD uit de gegeven lengten van A en B kan worden afgeleid.

Fig. 29.

Wij hebben daartoe de volgende formules:

. sinCP .

sin A = ——= sin 40 . sec b. A sin AB

sin D P

sinB = . „_ = sin 40° . secb. B sin PB

l_APC=(p en /_BPD = <p' stellende, is

cos (p = tg PC cot AP=tg 40° tg b. A

cos <p' = tg PD cot BP =z tg 40° tg b. B

Lengte C = Lengte A 4- <p

Lengte D= Lengte B — cp'

. „ cos AP . '

cos AC= = sin b. A X sec 40°

cos PC

cos PB . , .

cos BD = =-=r=sin b.BY sec 40°

cos PD

CD = (lengte verschil van G en D) X cos 50°.

Voorbeeld.

Van 35°29'46" Z.b. en 20°0/36" O.L. te varen naar 42°53/30/'Z.b. en 147°2r30" O.L. en daarbij de parallel van 50° breedte niet te overschrijden. Gevraagd de verheid en de koersen Van afvaart en aankomst.

In Fig. 29 is

^P=54°30'14" Z.co< = 9,85321 l.cos= 9,76391 l.cosec= 10,08929

PC=40° • l.tg = 9,92381 l.sec= 10,11575 l.sin= 9,80807

l.cos(p = 9,77702 l.cos AC~ 9,87966 l.sinA= 9,89736

cp = 53o14'30" ^C=40°42/50// ^ = 52°8'24"

Lengte ^ = 20° O^e^ J(7= 2442,8 mijl.

Lengte C= 73°15' 6" O. K. van afvaart = Z 52°,1 O.

Zeevaartk., 8' dr. k

Sluiten