Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Gestuurd en gelogd:

V.M. 1" glas NV2 0 6 mijl. 2e „ Ni/4W 5 , 3' „ NtO 5 „

4° » NNO 6 „ Gevraagd de behouden

5 „ N3/4W 6 „ koers en de verheid.

6e „ NtW 2 „

7e „ geen vertier.

8" „ geen vertier. '7. De koers dien het schip, volgens kompas, voorligt is ZZW. Het kielwater wordt 1 i/g str. S. B. uit gepeild. Gevraagd de behouden koers.

8. De koers dien het schip, volgens kompas, voorligt is NOtO1/, o. Het kielwater wordt 3/4 str. B. B. uit gepeild. Gevraagd de behouden koers.

9. Hoeveel graden zijn bevat in:

1 streek, 2 str., 4 str., 6 str., 8 str., 12 str. en 16 str.

10. Druk de volgende hoeken uit in streken en in vierde deelen van streken:

13°25', 27°40', 33°45', 56°, 80°, 112°, 135°, 149°30' en 170°.

11. Met welke kompasstreken komen overeen (in i/8 streken nauwkeurig):

N7°0, N19°41'W, N64°41'0, 052°2'N, W32°21'Z 0 74°32'Z, 015°28'N, W40°47'Z, 0 53°26'Z, W23°54'N Z18°17'W, W87°11'N, N67°30'o, Z87oll'0.

12. De volgende magnetische koersen tot ware koersen te herleiden, als de variatie = 1/2 str. Oost:

NOtO, WNW, ZWtW, ZZO.

13. De volgende magnetische koersen tot ware koersen te herleiden, als de variatie = li/a str. West:

zw, Ntov2.o, WNwi/2w, zotoy2 o.

14. De volgende ware koersen tot magnetische koersen te herleiden als de variatie = l'/2 str. West:

Oost, ZW, Zuid, NOs/4 o.

15. De volgende ware koersen tot magnetische koersen te herleiden als de variatie = 1 /2 str. Oost:

NO, ZOtO, NNWi/2 W, ZtW»/2 W.

16. De volgende miswijzende koersen tot ware koersen te herleiden:

Misw. koersen. Deviatie. Variatie.

Noord . . . _ i/ str. . . — 11/ 8tr. NNO. ... 4- »'/* 12

. ono. . . . Ti3 . : :

OtN . . . . +2

otz . . . . +iy4 ;. . . ztw. . . . o ,. . .

ZZW. ...—il' ZW. . . . - 3 • "

wzw . . . —lij

Sluiten