Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34. Van 41°21',4 Z.b. en 79°52/,7 O.L. gezeild naar 44°37',1 Zb. en 75°5',8 O.L. Gevraagd koers en vèrheid door middelbreedte en \£.

35. Van 61°27' N.b. en 5°11' W.L. gezeild naar 59°49',5 N.b. en 0°7',3 O.L. Gevraagd koers en verheid door middelbreedte en \3.

36. Van 36°33' Z.b. en 8°47' W.L. gezeild NW 48 mijl, WZW 64 mijl, W 68 mijl, WtZ 64 mijl, WZW 56 mijl enZW'/2Z 28 mijl. Gevraagd bekomen breedte en lengte en generaal gezeilde koers en verheid (naar het plat).

37. Van 53°4' N.b. en 177°50' W.L. gezeild Z8°W 76 mijl, Z50°W 85 mijl, N 21° O 12 mijl, Z 57° W 56 mijl, N 13° O43 mijl, Z 56° 0 14 mijl. Gevraagd bekomen b. en L., benevens generaal gezeilde K. en v. (naar het plat).

38. Van 48°20' N.b. en 12°14/ W.L. is gezeild: NtW 20 mijl, NNWy2W 24 mijl, NWtW 24 mijl, WNW 24 mijl, NNW3/4 W 28 mijl en ZO 8 mijl.

De ware bekomen b. en L. is 50° N. en 14° W. Gevraagd: gegist bek. b. en L. gen. gez. K. en v.

gebeterde K. en v. (naar het plat),

misgissing.

39. Van 50°25' N.b. en 0°33' W.L. is gezeild: WNWV2 W 15 mijl, WtN 15 mijl, ZOtZ 18 mijl, ZZO 9 mijl, NWtN 8 mijl en WNW 16 mijl. Gevraagd bek. b. en L. benevens gen. gez. K. en v. (naar het rond).

40. Van 20°6' N.b. en 5°4' O.L. komt men volgens het gegist bestek op 24°50' N.b. en 3°16',5 W.L.

Op de bekomen plaats vindt men door observatie

Ware b = 23°6' N. en Ware L. = 4°50' W. Gevraagd: gen. gez. K. en v. gebeterde K. en v.

41. Wanneer men op de D.W. behouden heeft NNO 32 mijl en op de V.M. ZOs/4Z 36 mijl, en men neemt de middagsbreedte waar = 25°^ 4'N, wordt gevraagd op welke breedte men zich des morgens te 6u30m heeft bevonden.

Wanneer men bij die breedte te 6u30m bevindt, dat de ware lengte 37°25' W is, hoe groot zal dan de lengte op den middag worden?

42. Het middagsbestek van zekeren dag geeft: Z.b. = 37°25' en O.L. = 87°13'. Als men daarna verzeilt A.M., ON03/4 O 32 mijl, P.V.03/4Z 36 mijl, E.W. Oy4N 40 mijl en H.W. OtZ 36 mijl, vraagt men de gegiste b. en L. op de H.W. te 2u15m.

43. Volgens het gegist bestek is de Z.b. = 38°14',3 en O.L. = 50°19'. Het ware bestek geeft Z.b. = 37°5Ö',8 en O.L. = 50oll',4. Gevraagd de misgissing.

Sluiten