Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het dagelijksch leven wordt niet met sterrentijd gerekend, doch bij het regelen van den tijd, wordt rekening gehouden met de zon.

Een 'zonnedag is de tijd, die verloopt tusschen twee achtereenvolgende bovendoorgangen van de zon.

Zooals later zal worden aan-

Zooals later zal worden aangetoond zijn de zonnedagen echter niet altijd even lang, omdat de zon niet altijd even snel in R.O. toeneemt. De zonnedag is daardoor niet geschikt om als eenheid van tijdmaat te worden aangenomen. Men heeft daarom een denkbeeldige zon aangenomen die zich met eenparige snelheid in den equator beweegt, die er even lang als de zon over doet punt terug te komen en die lerd is. Die denkbeeldige zon

om van het punt T in dat zelfde punt terug te komen en die nooit ver van de' ware zon verwijderd is. Die denkbeeldige zon noemt men middelbare zon.

Een middelbare zonnedag is de tijd, die verloopt tusschen twee achtereenvolgende bovendoorgangen van de middelbare zon.

De middelbare zonnedagen nu zijn wel allen even lang, daar de middelbare zon wel altijd even snel in R.O. toeneemt.

Een middelbare zonnedag, die, zooals wij later zullen zien ongeveer 4 minuten langer duurt dan een sterrendag, wordt ook verdeeld in 24 middelbare zonne-uren, en onderverdeeld in minuten en " secunden. Als de middelbare zon in den meridiaan staat, noemt men het nul uur middelbaren tijd. Is de Westelijke uurhoek van de middelbare zon 2 uren, dan is het 2 middelbare zonne-uren geleden, dat de middelbare zon in den meridiaan was.

In den tijd van één sterrendag of 24 sterrenuren doorloopt het voetpunt van den declinatiecirkel, gaande door een ster, juist 360° van den equator.

In den tijd van één middelbaren zonnedag of 24 middelbare zonneuren doorloopt de middelbare zon, ook juist 360° van den equator.

Aangenomen dus dat zoowel een ster als de middelbare zon, hunne schijnbare dagelijksche banen met eenparige snelheid doorloopen, heeft men

360p worden doorloopen in 24 uren, 15° „ „ „1 uur,

1° wordt „ „ 4 minuten,

15' worden „ „1 minuut,

1' wordt „ „ '4 secunden,

15" worden „ „1 secunde. Wil men dus een hoek of boog, die in graden gegeven is, in tijd uitdrukken, dan zal men het aantal graden door 15 moeten deelen; worden de overschietende graden met 4 vermenigvuldigd, dan heeft men minuten tijd; de minuten boogs worden door 15

Sluiten