Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eiongatie van een buitenplaneet 90° is, dan zegt men dat de planeet in kwadratuurstand is.

Mars. Deze planeet onderscheidt zich door een bizonder rooden gloed. Zij wentelt in ongeveer 24u37m om een as, die een hoek maakt met haar baan van ongeveer 61°. De siderische omloopstijd bedraagt ongeveer 687 dagen.

Fig. 43.

Asteroïden. Van deze kleine planeten, waarvan er reeds meer dan 700 zijn ontdekt, is nog zeer weinig bekend. Hun loopbanen liggen tusschen die van Mars en Jupiter. De eerste, Ceres genaamd, werd in 1800 ontdekt. De 433e asteroïde die in 1898 ontdekt werd, heeft de merkwaardige bizonder heid dat haar baan, voor een groot deel,- tusschen die van de aarde en van Mars inligt en wel zoodanig dat de gemiddelde afstand van deze asteroïde

tot de zon, kleiner is dan die van Mars tot de zon.

Jupiter is de grootste en zwaarste der planeten. Zij draait in ongeveer 10 uren om een as, die nagenoeg loodrecht op het vlak van haar baan staat. De planeet heeft een groote afplatting,

n. 1. De siderische omloopstijd bedraagt ongeveer 12 jaren.

Haar helderheid is zeer groot; overtreft somtijds die van Venus.

Satürnus, die zich als een gewone heldere ster voordoet, maar met een rustiger licht, draait in ongeveer 10l/2 uur om een as, die onder een hoek van ongeveer 63° op haar baan helt. De afplatting

der planeet is bizonder groot, n. 1. y^-. De siderische omloopstijd

bedraagt ongeveer 291/'2 jaar.

Uranus vertoont zich als een ster van de 6e grootte en is dus met het bloote oog zichtbaar, mits men nauwkeurig wete, waar men haar moet zoeken. De siderische omloopstijd bedraagt ongeveer 84 jaren. De as waarom Uranus draait ligt in het vlak van haar baan, van daar dat er op alle plaatsen van die planeet een zeer groot verschil in de jaargetijden moet zijn.

Neptunus is voor het bloote oog onzichtbaar. Haar siderische omloopstijd bedraagt ongeveer 165 jaren.

Omtrent aswenteling en helling der as is van Neptunus niets met zekerheid bekend.

Van de buitenplaneten zijn Mars, Jupiter en Saturnus geschikt voor observaties aan boord.

Sluiten