Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het amplitudo is nul. Plaatsen, op den equator gelegen, krijgen achtereenvolgens door de aswenteling der aarde, de zon in top. De aarde wordt van pool tot pool door de zon verlicht, dag- en nachtbogen zijn voor alle plaatsen op aarde gelijk.

Van 21 Maart tot 21 Juni ongeveer wordt de Noorder-declinatie steeds grooter, de R. O. neemt toe. De zon krijgt Noordelijk amplitudo.

Fig. 47.

,NP

Plaatsen tusschen equator en Kreeftskeerkring gelegen krijgen achtereenvolgens de zon in top. Voor deze plaatsen wordt de meridiaanshoogte der zon grooter, totdat deze 90° is geworden. Daarna neemt zij weer af.

Voor plaatsen gelegen op den Kreeftskeerkring en daar benoorden wordt de meridiaanshoogte van de zon steeds grooter.

Plaatsen gelegen tusschen den Noordpool en den Noordpoolcirkel krijgen de zon achtereenvolgens circumpolair boven den horizon.

Voor plaatsen op Noorderbreedte, voor zoover zij de zon niet circumpolair boven den horizon hebben, is de dagboog grooter dan de nachtboog en komt de zon dus vóór 6n op en gaat na 6U onder.

Op 21 Juni ongeveer is de aarde in stand B. De zon is in het Noordelijk zonnestilstandspunt of solstitium. Dit punt heeft dien naam gekregen, omdat de zon daar zoo langzaam van declinatie verandert, hetwelk een gevolg hiervan is, dat de omtrek van de ecliptica

Sluiten