Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23°27' Zuid bereikt. De R.O. = 18u. Het Zuidelijk amplitudo heeft haar grootste waarde.

Alle plaatsen op den Noordpoolcirkel ac en daar benoorden hebben de zon circumpólair onder den horizon, omdat voor al die plaatsen de poolsafstand van de zon grooter is dan het supplement der breedte. Zooals ook uit de Fig. blijkt worden die plaatsen niet door de zon verlicht.

Voor alle plaatsen tusschen equator en Noordpoolcirkel is de meridiaanshoogte van de zon het kleinst en is de dagboog dus ook zoo klein mogelijk.

Van 21 Dec. tot 21 Maart ongeveer neemt de Zuider-declinatie weer af tot 0. De R.O. neemt toe tot 24u. Het Zuidelijk amplitudo neemt af tot 0.

Plaatsen tusschen Noordpoolcirkel en Noordpool krijgen de zon achtereenvolgens weer boven den horizon.

Voor alle plaatsen op Noorderbreedte wordt de meridiaanshoogte der zon grooter.

Voor plaatsen op Noorderbreedte die de zon niet circumpolair onder den horizon hebben, is de dagboog kleiner dan de nachtboog en komt de zon dus na 6U op en gaat vóór 6U onder.

Ten slotte kan worden opgemerkt dat wanneer de meridiaanshoogte van de zon grooter wordt, ook de grootte van de dagboog toeneemt en dat deze afneemt wanneer de meridiaanshoogte van de zon kleiner wordt. De schemering.

Nadat de zon onder de kim verdwenen is, begint de schemering, die ontstaat doordat de hoogere luchtlagen van den dampkring nog door de zon verlicht worden en het licht naar de oppervlakte der aarde terugkaatsen.

Als de zon, na ondergang, 6° beneden den waren horizon staat, neemt men aan dat de burgerlijke schemering eindigt. Is de zon tot 18° beneden den waren horizon gedaald, dan eindigt de astronomische schemering. De dampkring weerkaatst dan geen spoor van zonlicht meer.

De aarde beschrijft een elliptische baan om de zon. Men kan

XI. NADERE BESCHOUWING VAN DE BAAN DER AARDE OM DE ZON.

A

A

Fig. 48.

echter ook zeggen, dat de zon schijnbaar een ellips om de aarde beschrijft. De verschijnselen blijven volkomen dezelfde. Stel dat A, A', A" enz., Fig. 48, achtereenvolgens plaatsen zijn van de aarde in haar baan. De zon staat in

Sluiten