Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H brandpunt Z. Uit de aarde ziet men dus de zon achtereenvolgens in de richtingen en op afstanden gelijk AZ, A'Z, A"Z enz. Een waarnemer op aarde krijgt den indruk, dat de aarde stil staat. Trekt men dus uit A lijnen evenwüdig en gelijk aan de richtingen A'Z, A"Z enz. dan stellen AZ, AZ', AZ" enz. evenzoo de richtingen voor, waarin de zon zich vertoont en de afstanden, waarop de zon achtereenvolgens van de aarde geplaatst is. De punten Z, Z', Z" liggen dus ook op den omtrek van een ellips. Daar, waar dit gemak geeft bij de beschouwingen, spreekt men dus van de elliptische zonsbaan, in plaats van de elliptische aardbaan.

In Hoofdstuk II' van dezè afdeeling staat: De zonsweg is een grootcirkel aan de sfeer, die door de zon schijnbaar doorloopen wordt in een jaar. Ter verklaring dat deze bepaling niet in strijd is met het bovenstaande, is in Fig. 49, Z de zon. De cirkel is de doorsnede van het vlak van de elliptische aardbaan Ax A2 A% A4 enz., met de hemelsfeer. Het vlak van dien cirkel gaat door de aarde, dien wij ons in het middelpunt van de sfeer denken. Het vlak gaat dus door het middelpunt van de sfeer en de snij cirkel met

Fig. 49.

Z6

de sfeer is dus een grootcirkel. Men houde hier in het oog dat de straal der hemelsfeer zoo groot is, dat zelfs de afstand van de aarde tot de zon, vergeleken met die straal, als nul kan worden beschouwd. In Fig. 49 is verder duidelijk zichtbaar dat wanneer de aarde

Sluiten