Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle plaatsen op aarde, als n.1. de R.O. van de middelbare zon gelijk is aan 280° of 18u40m.

Onze jaartelling is dus zoodanig ingericht, dat het oogenblik waarop de zon in het punt T is, steeds ongeveer op 21 Maart zal vallen. Daar de punten Perigeum van de zonsbaan en Y elkaar telkens na 60 jaren ongeveer 1° genaderd zijn, zal het oogenblik waarop de zon in het Perigeum is, niet op 1 Januari blijven, doch na iedere opvolgende 60 jaren ongeveer een dag later vallen.

Betrekking tusschen middelbaren zonnedag en sterrendag.

Zooals wij gezien hebben, is de tropische omloopstijd van de zon 365,2422 dagen. De zon verandert in dien tijd juist 24 uren van R.O. Men heeft dus voor de gemiddelde dagelijksche verandering in R.O. 24°

—-= 3m56\55 sterrentijd,

365,2422 ' J '

derhalve

is één middelb. zonnedag = één sterrendag + 3m568,55 sterrentpd. of 24 middelb. uren = 24 sterrenuren -j- 3m568,55 sterrentijd,

dus 24 sterrenuren = 24 middelb.uren—3,n568,55 sterrentijd.

Om nü die 3m568,55 sterrentijd in middelbaren tijd uit te drukken, heeft men

St.T. M.T. St.T. MT. (24»4-3»,568,55): 24u = 3m568,55 : x

a: = 3m558,91 middelb. tijd. dus 24 sterrenuren= 24 middelb. uren—3m558,91 middelb. tijd = — 23u56m48,09 middelb. tijd.

Wij vonden voor de gemiddelde dagelijksche verandering der zon's R.O., 3m 568,55. De middelbare zon's R.O. verandert dus per uur ongeveer 98,86.

één middelb. zonnedag = één sterrendag 4-3m568,55 sterrentijd. Vermenigvuldigt men de beide leden van deze vergelijking met 365,2422, dan heeft men:

365,2422 m.z. dagen = 365,2422 st. dagen 4- 3m568,55 X 365,2422 st.t.

één tropisch jaar r= 365,2422 st. dagen -j- 24ust. t.

één tropisch jaar = 366,2422 st. dagen, m. a. w. in een' tropisch jaar draait de aarde 366,2422 maal om haar as.

Tijdvereffening.

Zooals reeds is opgemerkt, zullen in den regel de ware- en de middelbare zon niet gelijk door den meridiaan gaan. Als het dus 0U ware tijd is, zal het in den regel geen 0" middelbare tijd zijn. Het tijdsbedrag dat moet worden toegepast op den waren tijd om dien te herleiden tot middelbaren tijd, heet tijdvereffening. Het bedrag van deze tijd ver effening is gelijk aan de ware zon's R.O. verminderd met de middelbare zon's R.O.

. Tijdvereffening is het tijdsbedrag dat moet worden toegepast op waren tijd om dien te herleiden tot middelbaren tijd, of tijdvereffening is ware zon's R.O. verminderd met middelbare zon's R.O. Gaat de ware zon na de middelbare door den meridiaan, is derhalve

Sluiten