Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulpzon van het punt T uitgaat, en dus ook gelijktijdig met haaf tot dit punt terugkeert. De middelbare zon zal dan altijd in den equator even ver van 't punt Y verwijderd zijn als de hulpzon in de ecliptica, m.a.w. de R.O. van de middelb. zon is altijd gelijk aan de lengte van de hulpzon.

Fig. 57.

ZP

Als de hulpzon zich in de equinoctiën of in de solstitiën bevindt, is de R.O. van de hulpzon gelijk aan de R.O. van de middelbare zon.

In Fig. 57 geeft de pijl in den equator de richting aan van de schijnbare dagelijksche beweging der hemellichamen. De dubbele pijl in de ecliptica de richting waarin de ware zon ©, de hulpzon h en de middelbare zon m, zich in hunne schijnbare jaarlijksche banen verplaatsen.

Ware zon en hulpzon zijn gelijk in 't Perigeum P en 't Apogeum A. Middelbare zon en hulpzon zijn gelijk in y en =£t. R.O. m is steeds gelijk aan lengte A, dus ym is steeds gelijk yh. De verplaatsingen van het punt y en van het Perigeum worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Sluiten