Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ecliptica noemt men knooplijn, de uiteinden dier lijn de knoopen. De maan passeert den klimmenden knoop (cfb), ,als zij Noorderbreedte krijgt, zij passeert den dalenden knoop CU3)) als haar breedte Zuidelijk wordt.

Fig. 61 geeft een voorstelling van de maansbaan en de ecliptica. Deze voorstelling is echter niet juist, want de maansbaan is geen gesloten kromme lijn. Na één omloop zal de maan n.1. niet weer in het punt ei_p, doch in het punt cijy terug keeren, als het pijltje de richting voorstelt, waarin de maan zich om de aarde beweegt.

Fig. 62.

NP Sjgfl 'NP

De knooplijn verplaatst zich over het vlak van de ecliptica en deze verplaatsing is zoo snel, dat de knooplijn na 'ongeveer 182/3 jaar weer denzelfdeh stand inneemt. Bij die verplaatsing blijft de helling der maansbaan echter nagenoeg onveranderd. Wij hebben hier dus een soortgelijk verschijnsel als de praecessie of de verplaatsing van de lijn ~Y=o=.

Sluiten