Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De snelheid van de maan in haar baan om de aarde is zoodanig dat de voerstralen in gelijke tijden gelijke perken doorloopen. De snelheid is dus het grootst in het Perigeum en het kleinst in het Apogeum.

Hier zij opgemerkt dat de aarde onder den invloed van de om haar wentelende maan, een vrij belangrijke' beweging krijgt. Men houdt hiermede rekening door te zeggen: aarde en maan beschrijven elliptische banen om het gemeenschappelijk zwaartepunt van het stelsel aarde-maan. Dit zwaartepunt ligt altijd ergens in de aarde.

De maansbaan ten opzichte van de zon.

De baan, die de maan om de aarde beschrijft, is nagenoeg elliptisch, maar de baan, die de maan om de zon aflegt, is natuurlijk een geheel andere. Doordat de afstand van de maan tot de aarde betrekkelijk zeer klein is in vergelijking met den afstand van de aarde tot de zon,- valt de baan der maan rond de zon, bijna samen met de aardbaan, wanneer beide banen in teekening gebracht worden eh kan men ook zeggen dat de tijd die de maan noodig heeft om een- omloop om de zon te volbrengen, ongeveer een jaar is.

In Fig. 63 is de cirkelvormig veronderstelde aardbaan beschreven met een straal van 0,4 M.; de straal van de cirkelvormig beschouwde maansbaan zal dan ongeveer 1 m.M. zijn, daar de gemiddelde afstand van de maan tot de aarde nagenoeg 60, die van de zon tot de aarde ongeveer 24000 aardstralen is. •

De maan heeft 27l/3 dag noodig om een omwenteling om de aarde te volbrengen. De boog, dien de aarde in dien tijd heeft doorloopen, vindt men, aannemende dat de aardbaan een cirkelomtrek is, door de evenredigheid

365 V4 d. : 27 1/3 d. = 360° :x. waaruit x = -4- 27°.

In Fig. 63 is de aardbaan AA4, een boog van 27°.

Nemen wij aan, dat de maan in m is, als de aarde zich in A bevindt, dan is na 1/4 van 27 1/3 dag de aarde in A j, de maan' in triy; weer na 1/4 "van 27 1/3 dag is de aarde in A2, de maan in m2; J/4 van 27 1/3 dag later is de aarde in A3 en de maan in m3; nog 1L van 27 1/3 dag later, dus nadat de maan een omwenteling om de aarde heeft volbracht, is de aarde in A4, de maan in m4. m Trekt men door de plaatsen, die de maan achtereenvolgens inneemt een strookende kromme lijn,

Sluiten