Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan geeft deze een voorstelling van de maansbaan om de zon. Men ziet uit de figuur, dat de maansbaan, volgens deze voorstelling een epi-cycloïde, altijd haar holle zijde naar de zon houdt gekeerd.

In de „Mondbahnscheibe" van Friedel, bij* Gr. GIehrike te Jena voor 9 Mark verkrijgbaar, heeft men een geschikt instrument, om de banen van de verschillende wachters der planeten grafisch voor te stellen.

De omloopstijden der maan.

De siderische omloopstijd van de maan is de tijd die de maan noodig heeft, om na een omloop om de aarde, ten opzichte van een vast punt aam. de sfeer, weer dezelfde stand in te nemen. Deze omloopstijd bedraagt 27d7u43m12s.

De tropische omloopstijd, d.i. die ten opzichte van het punt T, duurt iets korter dan de siderische.

De anomalistische omloopstijd, d.i. die ten opzichte van het Perigeum van de maansbaan, bedraagt 27d13n18,n378. Deze omloopstijd is grooter dan de siderische, omdat het Perigeum van de maansbaan zich eenigszins verplaatst in de richting van de beweging der maan om de aarde.

De draconitische omloopstijd, d.i. die ten opzichte van de knooplijn, bedraagt 27d5u5m36". Deze omloopstijd is korter dan de siderische, omdat de knooplijn zich verplaatst tegen de richting waarin de maan zich om de aarde beweegt.

De synodische omloopstijd van de maan is de tijd die de maan noodig heeft om na een omloop om de aarde, ten opzichte van de zon, weer dezelfde stand in te nemen.

Voor een globale berekening van dezen omloopstijd, is in Fig. 64 Z de zon, de groote cirkel de aardbaan. De kleine cirkels, in het vlak van de aardbaan verondersteld, stellen de maansbaan voor ten opzichte van de aarde.

Is de aarde in A en de maan in M, dan is deze in conjunctie en men zegt dat het nieuwe maan is.

Neemt men aan- dat de aarde in een synodischen omloopstijd der maan den boog AA' doorloopt, dan

; . is de maan m M als de

aarde in A is. Het is dan wederom nieuwe maan.

Noemt men den siderischen omloopstijd der zon, of wat hetzelfde is, den juisten omloopstijd der aarde a, den siderischen omloopstijd der maan b en den synodischen omloopstijd der maan x dagen, dan is

Fm. 64.

Sluiten