Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stralen gevonden. Pogingen, om op dezelfde wijze den afstand vaii de zon te bepalen, hebben geen voldoende resultaten opgeleverd.

*, „„ Door de overFiö. 73. . :„ -ü-

nus over de zonneschijf heeft men voor den afstand der zon ongeveer 20 millioen Geogr. mijlen gevonden. Als de zon in 't Perigeum staat, is zij ongeveer -700000 Geogr. mijlen dichter bij

de aarde, dan wanneer zij in 't Apogeum staat.

De middellijn van de zon is ongeveer 187900 Geogr. mijlen of ong. 109,4 aardmiddellijnen.

De middellijn der maan is ongeveer 469 Geogr. mijlen of ong. 0,273 aardmiddellijn.

Wanneer men de zon door een met een donker glas bewapenden kijker beziet, neemt men op haar oppervlakte donkere vlekken waar, die zich bij voortgezette waarneming blijken te bewegen.

Uit de verplaatsing van de zonnevlekken heeft men afgeleid, dat de zon in ongeveer 25 dagen en 8 uren om een as wentelt, die een hoek maakt van 83° met de aardbaan.

Wanneer een ster door de maan wordt bedekt, geschiedt de verdwijning dier ster altijd plotseling. Men leidt hieruit af dat de maan geen dampkring heeft. Door het plotselinge van deze z.g. stersbedekkingen heeft men daarin een geschikt middel tot bepaling van den tijd Greenwich.

Sluiten