Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 77.

Een cilindervormige luchttrommel van verzinkt of vertind ijzerblik, ter lengte van 17,5 c.M. en met een middellijn van 4 c.M., is in de lengteas voorzien van een zuiver cilindrisch uitgeboorde koperen buis, ter wijdte van 7,7 m.M. Deze buis is van onderen in den bodem van den luchttrommel gesoldeerd en reikt tot bijna aan den inwendigen bovenkant. Een goed sluitend lederen zuigertje, aan een verdeelde zuigerstang D, kan in die buis op en neer bewegen. De sluiting moet zoo zuiver mogelijk zijn, en de beweging daarbij gemakkelijk, opdat zoo min mogelijk water langs den zuiger naar binnen zal dringen.

ΓΌ.an ner onaereinae van ae zuigerstang is een spiraalveer vastgemaakt, die aan de andere zijde bevestigd is aan de schroef B. Met de schroef B kan men, bij het door den tijd slapper worden van de veer, de zuigerstang en het nulpunt der verdeeiing een kleine plaatsverandering doen ondergaan. Wordt het toestel in water gedompeld, dan zal de zuiger met stang door de drukking die het water uitoefent, naar binnen worden geduwd. De spiraalveer en de samengeperste lucht in de luchttrommel trachten hem echter tegen te houden, waaruit volgt, dat er evenwicht zal ontstaan tusschen de drukking van het water aan de eene zijde en de trekkracht der uitgerekte veer met de terugwerking der samengeperste lueht aan de andere zijde.

Op de zuigerstang is een ring C geschoven, die met eenige veerkracht om de stang klemt: Schuift men dien ring naar boven tot hij den onderkant van de zuigerbuis raakt, dan staat de ring op het nulpunt, en is het toestel gereed tot dieptebepaling. Door het zinken van den dieptemeter en dientengevolge het stijgen van den zuiger in de koperen buis, zal de zuigerstang door den ring c, welke door den onderkant van de zuigerbuis op zijn plaats gehouden wordt, heenglijden. Gaat de zuiger bij het uit 't water lichten van het toestel weer naar beneden , dan blijft de ring op zijn plaats op de zuigerstang, en kan men de diepte aflezen. De ring is voorzien van een fijnen draad, die het aflezen van de verdeeling op de stang met de noodige nauwkeurigheid mogelijk maakt.

De spiraalveer rekt volgens proefneming 46 m.M. bij 4 K.G. belasting, nagenoeg evenredig minder

bij minder belasting en tot 110 m.M. nagenoeg evenredig meer bij grooter belasting.

Een kolom zeewater, die dezelfde doorsnede heeft als de zuiger en een hoogte van 46,7 vaam, weegt 4 K.G. Komt nu de dieptemeter op een diepte van 46,7 vaam, dan zal tegen den onderkant van den zuiger, door het water een druk van 4 K.G. worden uitge-

Sluiten