Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

helder ten opzichte van de kim is, wat een zuivere aanraking verhindert.

Op vele schepen (bij de St. M.ij Nederland algemeen) worden uitstekende resultaten met den nachtsextant of den nachtoctant verkregen.

Prismacirkels.

Waar groote nauwkeurigheid vereischt wordt bij 't meten van hoeken, bezigt men een prismacirkel, waarbij de kimspiegel der sextanten is vérvangen door een glazen rechthoekig prisma, terwijl de geheele omtrek van den cirkel een graadverdeeling bezit.

Onder de meest gebruikelijke behoort de patentcirkel, van Pistor en Martins, thans vervaardigd door Wegener te Berlijn.

Be prismacirkels hebben het voordeel, dat de fouten, die bij een sextant niet te verhelpen zijn, bij eerstgenoemde instrumenten veelal kunnen worden bepaald, opgeheven of onschadelijk gemaakt.

In plaats van den kimspiegel heeft men hier een driehoekig prisma van flintglas *) aangebracht van gelijkbeenige rechthoekige doorsnede.

Het gebruik van een glazen prisma in plaats van een spiegel is gegrond op de volgende beschouwing.

Fig. 83.

De brekingscoëfficient, d. i. de verhouding der sinussen tusschen de hoeken van inval en breking, is bij den overgang van een licht-

*) Flintglas bestaat uit 20 deelen kiezelzuur, 20 loodoxyde, 4 koolzure potasch en 1 deel kalisalpeter.

Kroonglas waarvan de brekingscoëfficient 1,5 is bestaat uit 45 deelen kiezelzuur, 10 gebluschte kalk, 19 koolzure potasch en 1 deel kalisalpeter.

Do samenstelling dezer glassoorten is echter,. bij vele fabrikanten, somtijds belangrijk verschillend met hetgeen hier is opgegeven.

Sluiten