Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handeling van het instrument wordt verwezen naar het werk van den Heer L. Roosenburg „Beschrijving en onderzoek van den gyroscopischen horizon Fleuriais" in de „Mededeelingen en verhandelingen van het Kon. Ned. Met. Instituut No. 102", waaraan het bovenstaande grootendeels ontleend is.

In het genoemde werk komen voor 2 tafels voor de berekening

der correctie dr. aarde. Tafel I geeft cos b. cos Azimuth voor

de argumenten breedte en azimuth.

m e ï tt j praecessieduur tijdens de. waarneming:

Tafel II geeft de f- . 5 Yoor de

argumenten aanvangs-praecessieduur, tijd die de tol draait sedert het begin en luchtledig. Het product van de beide waarden uit de tafels geeft de correctie. Nu en dan moet de aanvangs-praecessieduur bepaald worden bij luchtledig 65 en 70. Men stelt daartoe dadelijk wanneer de tol draait, in op een aardsch voorwerp of op een hemellicht in den meridiaan en noteert de aanwijzingen van het horloge bij twee opvolgende maximum- of minimum aflezingen van het voorwerp. Het verschil der aanwijzingen horloge is de aanvangspraecessieduur.

Voorbeelden.

1. Op 15 Januari 1910 werden te Rotterdam (FiL inr. K. N. M. I.) des namiddags ten ongeveer 2u27m W.T. de volgende aflezingen verkregen van den zonsonderrand in de bovenschaal. Tol draait 10m. Aanvangs-praecessieduur =100s. Luchtledig=7 4. Aflezing octant = 11°28',5 © Azimuth = N 145°,5 W. N.b. = 51°54'39/' O.L. = 0u17m568 0.1.=: — 20'.

Sluiten