Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 22 Sept. 1907 stoomende met s.s. Rembrandt naar de reede van Spithead met 12 mijls vaart, werd des voormiddags op 50°38' N.b. en 0°32'30" W.L. een serie zons bovenrandshoogten in de benedenschaal genomen. Wind NO. Kracht 5. Schip slingert j4- 3°. Bewolkte lucht. Nu en dan breekt de zon even door, zoodat geen aaneengeschakelde serie verkregen kan worden en het noodig is de schaal met het electr. lampje te verlichten. Tol draait 9m. Aanv. praec. duur = 100a. Luchtledig = 67. Afl. octant = 32°51'45". Geel glas (corr. = 0).

Eenige opmerkingen bij het gebruik der reflexie-instrumenten.

Bij het meten van de randshoogte. der zon boven de kim is het gebruik van den langen kijker aan te bevelen, omdat de kim zich daarin als een doorloopende lijn vertoont, en het beeld der zon vrij sterk vergroot wordt, waardoor men nauwkeuriger aanraking van beeld en kim kan verkrijgen. Daar de beelden in den langen kijker worden omgekeerd, ziet men bij het gebruik daarvan het water boven, de lucht beneden de schijnbare kim, men meet dan derhalve de onderrandshoogte, als de bovenrand van het beeld de kim aanraakt. De kijker moet zoodanig ingeschroefd worden, dat twee van de draden, welke men in den kijker ziet, evenwijdig aan de kim loopen.

Bij het meten van een randshoogte van de maan moet men bij de keuze tusschen boven- of onderrand altijd dien rand nemen, welke het verst doorloopt naar het niet verlichte gedeelte der maan, daar de andere rand dan niet zuiver cirkelvormig is.

Sluiten