Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor 0° C. en 15° C, dan zal de gang bij' een temperatuur van 30° C. minstens 4 secunden afnemen.

Bij het gebruik van den tijdmeter dient dus in de eerste plaats rekening te worden gehouden met temperatuursveranderingen. In de tweede plaats zal de invloed van den tijd niet verwaarloosd mogen worden, daar deze door wijziging in de veerkracht der spiraal en 't dikker worden van de olie op den gang van den tijdmeter werkt.

Voorzorgen bij 't vervoer; plaatsing en behandeling der tijdmeters aan boord.

De tijdmeters moeten met de meeste zorg vervoerd worden. De persoon, met het vervoer belast, moet dan ook iemand zijn, die bekend is met de fijne bewerking van het uurwerk en het groote belang, dat men aan boord hee/t bij een geregelden gang.

Bij 't vervoer moet de tijdmeter in den beugel en de beugel in de doos, door middel van 't arrêt, worden vast gezet. De doos wordt daarna in de buitenkist gesloten. Deze kist is gewoonlijk voorzien van paardeharen kussens, waartusschen de doos juist past. Is dit niet het geval, dan vult men de ruimte tusschen doos en kist op met hooi of houtwol. De kist moet zooveel mogelijk steeds in de hand gedragen worden, waarbij draaiende' bewegingen van de kist moeten vermeden worden.

Steeds, zoowel bij het dragen als bij het gebruik van den tijdmeter, moet snel draaien in het horizontale vlak vermeden worden, uitgezonderd het geval, dat de tijdmeter aan den gang moet gebracht worden, wat evenwel bij een zorgvuldige behandeling, en een vertrouwbaren tijdmeter nooit behoeft te gebeuren.

Bij vervoer van een tijdmeter naar een andere stad of haven moet dit bij voorkeur per scheepsgelegenheid geschieden.

Vervoert »en een tijdmeter per spoor dan plaatst men hem op veerkrachtige kussens (le klasse).

Moet een tijdmeter per spoor verzonden worden, zonder dat een bevoegd persoon zich met de overbrenging kan belasten, dan moet de balans vastgezet worden. Als er geen chrono meter maker beschikbaar is om dit te doen, dan kan dit onder de volgende voorzichtigheidsmaatregelen door een "ander bevoegd persoon geschieden. Men zet den tijdmeter met het arrêt vast en schroeft het deksel los; hierop legt men de vingers van de linkerhand om den rand van de wijzerplaat, zonder daarbij de wijzers aan te raken; men draait dan den tijdmeter met de rechterhand om, waarop het werk uit het messingen omhulsel in de vingers der linkerhand zal glijden.

Door middel van een stukje papier houdt men dan de balans tegen en men plaatst vervolgens twee kleine reepjes nieuwe kurk tegenover elkaar onder de uiteinden van het horizontale plaatje der balans, terwijl men zorg draagt de correctie-schroeven niet aan te raken.

Men verzendt den tijdmeter in de buitenkist, voorzien van het opschrift;, „Tijdmeter, voorzichtig aan den riem te dragen".

't Vervoer is steeds nadeelig voor den gang, en het is daarom aan te bevelen, dit niet tot de laatste dagen vóór het vertrek uit

Sluiten