Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbeeld van de berekening der formule met inachtneming van den invloed van den tijd.

Bij Tijdm. de Casseres N°. 604 is waargenomen: In 1880 en 1881.

Uit tijdvak 13 Mrt. tot 2 Apr 23 Mrt., tss 7°,8 C, g = —28,62

„ „ 14 Aug. „ 5 Sept.... 25 Aug., t= 21°,5C, g = — 58!84 k y, 9 Oct. „ 31 Oct. .. .20 Oct., t= 10°,5C, g = — 58,89

i, 27Nov. „ 17 Dec 7 Dec, t= 7°,8 C, g =

„ „ 8 Jan. „ 30 Jan: ... 19 Jan., t = — 0°,5 C, g = —38,23 Gevraagd de tijdmeterformule op 29 Jan. 1881. 7 Dec. 1880 bij ü = 7°,8 C. is g = — 58,70 23 Mrt. „ „ t = l°,8 C. „ g = — 29,62

• v • '■ af

bn= — 38,08 y —3 08

ra = 259 dagen, dus b= ' =—0,01189

25 Aug. is bij t2= 21°,5 C, g2 = —58,84 ) 20 Oct. 10°,5 C, (71=_58,89 ] g.

19 Jan. „ * t0 = -0°,5 C, <*0 = -38,23 ) Om deze gangen voor den invloed van den tijd te corrigeeren moet bij elke gang zooveel maal het bedrag van b met zijn teeken worden toegepast als het aantal dagen bedraagt dat 29 Jan. 1881 later valt dan de datums 25 Aug. 1880, 20 Oct. 1880 en 19 Jan. 1881. Van 25 Aug. 1880 tot 29 Jan. 1881, aantal verl. dagen n, = 157 ) . 20 Oct. , „ „ „ „ „ , ° w2 = ioi n. „ 19 Jan. 1881 „ „ „ „ „ „ „ n\ = 10 ) In 259 dagen is de tijdsinvloed op den gang bn = —38,08 » 157 » » . » „ „ „ bn2 = —18,87 ) » 101 » » « »' B „ „ 6»1= —18,20 [ 6w. » 10 » » » » » . « « bn0 = — 08,12 )

De drie gangen gecorrigeerd voor den tijdsinvloed zijn derhalve: g\ = —58,84—18,87 = — 78,71 ) ^i=-58,89—18,20 = -78,09 \ g' = g + bn. g,0 = —38,23- 08,12 = —38,35 ) Voor de berekening van p, q en T "hebben wij dan vervolgens de drie volgende vergelijkingen.

—T,,7l—p-\-q_( 21°,5—ï7)2 \ g-=p + q(t—T)*, waarin —7",09=^-fg<( 10°,5—T)1 \ voor g de waarde van g' —38,35==p + 2(— 0°,5— T)2 ) is genomen. Na ontwikkeling dezer drie vergelijkingen krijgt men:

—7,71=^+462,25^—43qT+qT2 (1).

—7,09 = p+ 110,25?—21qT+qT* (2).

—3,35=^+ 0,253+ qT+qT* (3).

Trekt men (2) van (1) en (3) van (2) af, dan komt:

—0,62 = 352?—22qT (4).

en — 3,74 = 1 l0q—22qT (5).

Sluiten