Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRAAGSTUKKEN.

1. Wanneer een tijdmeter aanwijst 9u13m248 als de M. T. Gr. 9u27m378 is, wordt gevraagd de stand van den tijdmeter tot M. T. Gr. J

2. Wanneer de M. T. Liverpool (Obs.) 2u24m158 is en een tijdmeter op dat oogenblik 3u24m178 aanwijst, wordt gevraagd de stand van den tijdmeter tot M. T. Gr.

W. L. in tijd Liverpool = 0u12m178,2.

3. Als de aanwijzing van een tijdmeter 3u24mll8 is en de stand tot M. T. Gr. —0u19m258, wordt gevraagd de M. T. Gr.

4. 7 Maart bij 't vallen der tijdkl. te 0" M. T. Amsterdam is de aanwijzing tijdmeter = 10u14m27s,5. Den 14en Maart d. a. v. is de aanwijzing tijdmeter te 0U M. T. Amsterdam 10n13m578,5. Gevraagd de standen van den tijdmeter op 7 Maart en 14 Maart en de gang van den tijdmeter.

O.L. in tijd Amsterdam = 0u19m328,l.

5. 6 April was de stand van den tijdmeter —lu24m328. 13 „ „ „ „ „ „ „ — l"24m15s.

Gevraagd de gang van den tijdmeter.

6. 1 Jan. 1918 was de stand van den tijdmeter —0u12m318. Gevraagd de M. T. Gr., toen op 5 Jan. de tijdmeter aanwees 9u27m498, als de gang +58,4 is.

7. Een tijdmeter wordt ontvangen met de formule:

dag. gang = —38,61—0s,0084(t—20°,1)2. Later worden, door vergelijking met het tijdsein, de navolgende gangen verkregen, terwijl de nevenstaande temperaturen de gemiddelde temperatuur- gedurende de week aanduiden :

Waargen. gang. Temperatuur.

le week . . . — 48,79 . . . . + 15° O.

2e „ ... —48,89 .... 4- 14°,3

3e „ ... —48,90 .... 4- 17°,5

4e „ ... —48,80 .... + 15°,7

5e „ ... —48,85 .... -f. 16°,2

6e „ ... —48,63 .... + 20°

6e „ . > . —48,63 .

Gevraagd de verbeterde formule voor den gang. • Een schip, dat zich te Batavia voor de terugreis gereed maakt, is voorzien van een tijdmeter, waarvan de dagelijksche gang in der tijd bij het vertrek naar Indië werd voorgesteld door^ de formule:

dag. gang = + 28,54—08,02 62(t— 17°, 1)2. Bij de regeling te'Batavia vindt men bij een gem. temperatuur van -f-23°,9 C. voor den gem. dag. gang—38,6.

Gevraagd de formule voor den gang voor de terugreis.

Sluiten