Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedeeltelijk afgeknot kegelvormig en gedeeltelijk cilindrisch. De ketel is door een horizontale koperen plaat in twee deelen verdeeld. De hermetisch afgesloten onderste ruimte is gedeeltelijk met ricinusolie gevuld, ten einde de bewegingen van den ketel, door slingeren en stampen van het schip veroorzaakt , te verzwakken.

Het dekglas is onder den rand van een caoutchouc ring voorzien; met vier schroeven kan daardoor het glas hermetisch sluitend op den ketel worden bevestigd, waardoor het indringen van vocht en 't ontstaan van luchtstroomingen in den ketel worden verhinderd.

De cardanustoestel bestaat uit een ring a met twee diametraal tegenover elkaar gelegen tapgaten. De ketel hangt met de. tappen in dien ring. Deze ring hangt aan twee kettingen, die bevestigd zijn aan een sterk veerenden ring van koperdraadtouw 6, welke door middel van twee kogelscharnieren c, op het nachthuis rust.

„ „„ In de nieuwere toestellen

worden de kompasketels door

middel van twee stellen spiraalveeren opgehangen, zooals in Fig. 104 zichtbaar is.

De tappen zijn niet rond bijgewerkt, doch komen in vorm overeen met de tap¬

gaten, daarbij ruimte genoeg overlatende voor een vrije beweging, op de. wijze als in Fig. 98 is voorgesteld. Het peiltoestel.

Door het hooggeplaatste koperdraadtouw, waaraan het kompas hangt, en ook door het aanbrengen van week-ijzeren compensatieFig. 99.

Sluiten