Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fig. 107.

't bljjvend magnetisme bij een kompaskoers z'. Noemt men deze afwijking d, dan is dus d=b' sinz'.

Bij het bovenstaande wordt wel is waar een fout gemaakt, door de afwijking evenredig te stellen met de storende kracht, maar bij niet te groote afwijkingen zooals bij een behoorlijk gecompenseerd kompas verwacht mag worden, is de gemaakte fout zeer gering.

ei] den Kompaskoers Noord is sin z' — 0 en de afwijking ten gevolge van de kracht b', dus d = 0. Is de kompaskoers Oost, dan is sin z' = l en de afwijking d — b'. Bij den koers Oost is dus b' de maximum afwijking ten gevolge van de langscheepsontbondene van 't blijvend magnetisme. Bij den koers West zal de maximum afwijking, ten gevolge van , diezelfde kracht, —b' zijn. Men ziet dus, dat bij "Westelijke koersen de afwijking

ten gevolge van de langscheeps ontbondene, in tegengestelden zin zal zijn als bij de Oostelijke koersen.

Op dezelfde wijze kan gemakkelijk worden aangetoond, dat de afwijking, veroorzaakt door de dwarsscheeps ontbondene c' van het blijvend magnetisme, kan worden voorgesteld door de formule d = c' cos z'.

De totale afwijking, ten gevolge van het blijvend magnetisme, wordt dus voorgesteld door de formule d = b' sin z' 4- c' cos zf.

Daar de afwijking, ten gevolge van het blijvend magnetisme, bij het ronddraaien van het schip in de eene helft van den doorloopen cirkel positief en in de andere negatief is, noemt men die afwijking semi-circulair.

De afwijking, ten gevolge van het blijvend magnetisme, ontstaat dus door een langscheeps gerichte kracht b' en een dwarsscheeps gerichte kracht c'. Het is duidelijk dat men de werking van die krachten kan opheffen door twee andere krachten, die in tegenovergestelde richting en met dezelfde kracht werken. Zooals wij hierna zullen zien, maakt men daartoe gebruik van magneten.

Vluchtig (transiënt) magnetisme.

Zachte ijzermassa's worden slechts tijdelijk door het aardmagnetisme geïnduceerd, d. i. bij verandering van richting ten opzichte van die, waarin het aardmagnetisme werkt, zal de magnetische toestand van het week ijzer onmiddellijk gewijzigd worden.

Sluiten