Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevindt. Deze Flinders-staaf wordt natuurlijk, op welke breedte men zich ook bevindt, met dezelfde .kracht geinduceerd, als het overige verticaal week ijzer, en hij zal dus den invloed van het vluchtig magnetisme in verticaal, week ijzer overal moeten opheffen.

De Flinders-staaf wordt gewoonlijk eerst geplaatst, en daarna de langscheepsche magneet. De coëfficiënt B wordt aanvankelijk maar op de gis gesplitst, want dit kan eerst met juistheid geschieden, als de afwijking op andere magnetische breedte bekend is.

Schepen die van Europa op Oost-Indië varen, kunnen de Flindersstaaf op de volgende wijze de juiste plaats geven:

Wanneer het schip zich op den magnetischen equator bevindt, is de verticale intensiteit der aardmagneetkracht nül en is het gedeelte van den coëfficiënt B, dat de invloed voorstelt van het vluchtig magnetisme in verticaal ijzer dus ook nul. Als .dus aan den magnetischen equator de coëfficiënt B, uitsluitend wordt gecompenseerd door middel van de langscheepsche magneten, dan is men zeker, wanneer op hoogere breedte een nieuwe B ontstaat, dat deze alleen het gevolg is Van vluchtig magnetisme in verticaal ijzer en dus door plaatsing van den Flinders-staaf kan worden opgeheven.

Ook zonder dat het schip aan den magnetischen equator komt4 kan men de onderdeelen van den coëfficiënt B bepalen, wanneer de waarden van B op verschillende uiteenloopende breedten berekend worden. Voor de berekening van B kunnen de deviaties bepaald worden bij de koersen Oost en West, waarbij gebruik wordt gemaakt van de formule B = ^(d6 — d2 4). Zie blz. 251. Is de deviatie bepaald alleen bij den koers Oost, dan kan B berekend worden als A en E bekend zijn, uit de formule d6 = A -j- B — E, waaruit i? = d8 — A-\-E. Zie blz. 251. Met behulp van de deviatie bij den koers West, is dan B=A — E—d24. Zie blz. 251.

Voor de verdere verklaring is het noodig om de beteekenis van B wat nader aan te duiden. De waarde van B kan n.1. worden voorgesteld door de formule: '5/.

p'

In deze formule stelt in graden uitgedrukt, het gedeelte van

B voor dat een gevolg is van de horizontaal langscheeps ontbondene van het blijvend magnetisme, dat in de vorige bladzijden b' genoemd j c' . .

werd en-tgi, m graden uitgedrukt, het deel van B dat een gevolg is van de horizontaal langscheeps ontbondene van het vluchtig magnetisme in verticaal week ijzer, hetwelk vroeger b" werd genoemd.

Zijn op twee veel uiteenloopende breedten de waarden van B bepaald, dan heeft men twee vergelijkingen met 2 onbekenden P' c' j-

— en -, die dus berekend kunnen worden. De waarden van H;

d.i. van de horizontale intensiteit van het aardmagnetisme en van i, de inclinatie, zijn namelijk voor verschillende breedten bekend.

Sluiten